Program P24X Koenig & Bauer przynosi efekty
28 lut 2022 10:21

Jak pokazują wstępne dane za rok obrotowy 2021, program restrukturyzacji P24X pomógł firmie Koenig & Bauer przywrócić dobre wyniki finansowe. Zysk odnotowany w całym 2021 r. przewyższył prognozy dzięki wzrostom sprzedaży i wpływowi programu wydajności P24X.

Celem programu było osiągnięcie oszczędności w wysokości 100 mln euro rocznie w okresie do 2024 r. W 2021 r. firma wygenerowała oszczędności w wysokości 46 mln euro dzięki realizacji strategii optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich i wzrostowi wydajności zakładów produkcyjnych.

Według opublikowanych ostatnio danych marża wyniosła 2,6 proc. vs 2,0 proc., jaka była prognozowana. To spowodowało znaczną zmianę wskaźnika Ebit, ze straty 67,9 mln euro w 2020 r. do dodatniego poziomu 29 mln euro w tym roku. Wkład Ebit w wysokości 24 mln  euro z działu druku arkuszowego nie został zrównoważony przychodami z działów druku cyfrowego i zwojowego. Są to dwa obszary, w których firma nadal odczuwa koszty uruchomienia i rozwoju maszyn atramentowych oraz maszyn do produkcji opakowań z tektury falistej, czyli koszty, które nadal próbuje równoważyć program P24X.

Kategoria produktów specjalnych, w tym urządzeń do zabezpieczeń, wykazała w ostatnim kwartale lepszy wynik. Ebit wyniósł 35 mln euro w porównaniu ze stratą w wysokości 31,8 mln euro wygenerowaną w roku ubiegłym. W osiągnięciu dobrego wyniku pomógł też zysk z restrukturyzacji, który w tym przypadku wyniósł18 mln euro.

Przychody z tego tytułu osiągnęły poziom 1 116 mln euro, w docelowym przedziale 1 100 – 1 135 mln euro. Przy zamówieniach o wartości 1 291 mln euro firma jest pewna, że osiągnie docelowy obrót w wysokości 1,3 mld euro – wskazuje na to m.in. przyrost zamówień, który jest o 19 proc. wyższy niż w tym samym okresie w 2020 roku.

Największe zyski przyniósł dział druku arkuszowego, którego wyniki są bardziej wrażliwe na zmiany w gospodarce niż sprzedaż opakowań i druku zabezpieczającego, również spowolnione przez pandemię. Pojawiły się także problemy z łańcuchem dostaw i dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem maszyn serii X.

Dyrektor generalny Andreas Pleßke mówi: To pokazuje, że poczyniliśmy znaczne postępy w naszym programie zwiększania wydajności pomimo trwającej pandemii i trudnego środowiska zakupowego. To droga do planowanego wzrostu grupy w perspektywie średnioterminowej. W tym celu koncentrujemy się na segmencie opakowań i strategii portfolio na atrakcyjnych dla nas rynkach, na efektach synergii w produkcji oraz na dalszym rozwoju działalności usługowej służącej poprawie efektywności biznesu naszych klientów. Celowo koncentrujemy się na trzech strategicznych polach działania, aby nasze oferty stały się jeszcze bardziej zrównoważone, bardziej cyfrowe i modułowe. W przypadku druku arkuszowego trzy sektory, na których się obecnie skupiamy, to opakowania, wielkonakładowy druk przemysłowy i etykiety.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Business