Nieśmiały optymizm branży druku
21 mar 2022 11:50

Drukarnie gazet zaczynają powoli planować inwestycje, a wydawcy przewidują nadejście wzrostu jeszcze w tym roku. Jak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych przez Wan-Ifra, jedno z największych na świecie stowarzyszeń medialnych, wiele drukarń zdecyduje się na zakupy nowych maszyn lub modernizację posiadanego już sprzętu.

Według respondentów ankiety Wan-Ifra Printers Forum Outlook Survey niewielu właścicieli drukarń spodziewa się kolejnych zamknięć zakładów, a aż 70 proc. z nich ma w planach modernizację lub zakup nowych maszyn drukujących. Badaniem objęto zakłady drukujące tygodniki o nakładzie od 100 tys. do 4 mln; łącznie były to 73 drukarnie działające w 17 krajach.

Plany inwestycyjne koncentrują się przede wszystkim na modernizacji istniejących już technologii - 6,1 proc. drukarń zamierza wydawać środki wyłącznie na nowy sprzęt; 39 proc. przedsiębiorców chce połączyć inwestycje w modernizację i jednocześnie kupować nowe urządzenia; natomiast 24 proc. planuje skoncentrować się wyłącznie na modernizacji.

Według dwóch trzecich uczestników badania przychody ze sprzedaży będą coraz wyższe i nie będzie to dotyczyło wyłącznie druku gazet, chociaż przewiduje się, że nakłady tygodników, które wzrosły w zeszłym roku, w 2022 r. wzrosną ponownie. Wiele drukarń wiąże swoje nadzieje z produktami komercyjnymi, książkami, katalogami i czasopismami. W badaniu nie doprecyzowano, skąd będą pochodziły środki na inwestycje, niezależnie od tego, czy chodzi o konwencjonalne maszyny analogowe, czy o maszyny atramentowe do druku cyfrowego.

W ciągu ostatnich dwóch lat część wydawców zweryfikowała lub zamroziła swoje plany inwestycji w druk produkcyjny, część zdecydowała się wręcz na zamknięcie zakładów. Obecnie aż 90 proc. ankietowanych jest przekonanych, że nie będzie konieczne zamykanie przedsiębiorstw, 44 proc. nie spodziewa się potrzeby podzlecania zamówień stronom trzecim.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Business