Redukcja emisji węgla pod kontrolą
22 mar 2022 09:25

Stowarzyszenie Intergraf udostępniło profesjonalne narzędzie umożliwiające ocenę śladu węglowego i obliczanie emisji CO2 w przemyśle poligraficznym.

Wytyczne opierają się na 3 zakresach Międzynarodowego Protokołu Gazów Cieplarnianych (International Greenhouse Gas Protocol) i określają 13 parametrów obejmujących 95 proc. emisji dwutlenku węgla powstających w ramach procesu drukowania lub wytwarzania produktu. Teraz Intergraf idzie o krok dalej i dostarcza kolejne narzędzie służące do obliczania poziomu dwutlenku węgla, jego redukcji i kompensacji w branży poligraficznej.

Podczas gdy rynek coraz częściej domaga się rekompensaty za emisję dwutlenku węgla, nowe wytyczne Intergraf zapewniają drukarniom i ich klientom konkretną procedurę kategoryzacji parametrów, które wpływają na emisję dwutlenku węgla i nadawania priorytetu środkom redukcji CO2. Opracowany przez stowarzyszenie plan działania ma być wsparciem dla firm dążących do wprowadzenia na rynek produktów drukowanych zoptymalizowanych pod względem zużycia energii i emisji CO2.

Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia: Redukcja emisji dwutlenku węgla będzie jednym z wymogów europejskiego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla zrównoważonych produktów. Wzrośnie zapotrzebowanie na zmniejszenie śladu węglowego produktów drukowanych. Przemysł poligraficzny jest teraz wyposażony nie tylko w wiarygodne kryteria oceny śladu węglowego swoich produktów, ale także zapewnia rynkowi procedurę nadawania priorytetów redukcji i kompensacji emisji dwutlenku węgla.

Opracowano na podstawie informacji Intergraf