Heidelberg stawia na sektor druku etykiet i reorganizuje firmę Gallus
5 kwi 2022 11:47

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) wzmacnia swoje zaangażowanie w rozwijający się rynek etykietowy. Elementem tego planu jest przeprowadzone w ostatnim czasie wzmocnienie zakładów produkcyjnych firmy Gallus w Szwajcarii i w Niemczech poprzez serię inwestycji celowych i podział na centra kompetencji. Kolejnym krokiem będzie reorganizacja głównej siedziby Gallusa w St. Gallen (Szwajcaria) i uczynienie z niej centrum kompetencyjnego dla cyfrowego druku etykiet. W tym celu pod koniec roku w zakładzie ma zostać otwarte nowe centrum demonstracyjne dla klientów pod nazwą Gallus Experience Center.

Rozszerzeniu oferty druku cyfrowego będą towarzyszyć kompleksowe innowacje w zakresie sprzętu, usług, oprogramowania i farb. W St. Gallen pracuje około 160 osób, w tym kierownictwo działu biznesowego i badawczo-rozwojowego, a także działy finansów, sprzedaży, serwisu, marketingu i zakupów. Nowa infrastruktura biurowa oraz Experience Center zostaną przeniesione do głównego budynku zakładu.

Poprzez inwestycje celowe w Grupie Gallus zamierzamy nabrać jeszcze większego rozpędu na rozwijającym się rynku etykiet – powiedział dr Ludwin Monz, dyrektor generalny Heidelberga. - Przeformowanie naszej siedziby w St. Gallen w centrum kompetencyjne ds. cyfrowego druku etykiet podkreśla strategiczną wagę sektora opakowaniowego dla Heidelberga. Liczymy, że zaangażowanie Marcela i Rogera Baumera stworzy w St. Gallen innowacyjne środowisko, z którego my również skorzystamy.

1 kwietnia 2022 r. lokalni biznesmeni Marcel i Roger Baumer przejęli cały teren firmy w St. Gallen o powierzchni około 20 000 m2. Bracia są właścicielami Grupy Hälg w czwartym pokoleniu i osobiście nabyli ten obszar. Gallus pozostanie jego użytkownikiem w przyszłości jako główny najemca; w tym celu podpisano odpowiednie umowę kupna i długoterminową umowę najmu. Heidelberg spodziewa się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale roku finansowego 2022/23. Strony uzgodniły, że cena zakupu nie zostanie ujawniona.

Teren Gallusa stanie się otwartym kampusem dla firm i instytucji, które przyczyniają się do kształtowania przyszłości i umacniania pozycji St. Gallen. Cieszymy się, że Grupa Gallus ze swoją siedzibą i Digital Campus jest głównym najemcą tego terenu – podkreśla Roger Baumer.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg