Najnowsze wyniki finansowe firmy Xerox
25 kwi 2022 11:07

Analizując najnowsze wyniki przedstawiciele Xerox poinformowali, że przychody firmy okazały się zgodne z oczekiwaniami w pierwszym kwartale „pomimo coraz bardziej niestabilnego środowiska operacyjnego”. Jednocześnie spółka odnotowała w tym okresie straty, które spowodowały gwałtowny spadek ceny jej akcji.

W wynikach, które zostały opublikowane 21 kwietnia, podano, że przychody osiągnęły poziom 1,67 miliarda dolarów w pierwszym kwartale, co oznacza spadek o 2,5 proc. w porównaniu z 1,71 miliarda dolarów w pierwszym kwartale ubiegłego roku (spadek o 0,7 proc.).

Producent odnotował stratę przed opodatkowaniem w pierwszym kwartale w wysokości 89 mln dolarów, dla porównania: w tym samym okresie rok temu osiągnięto 53 mln USD zysku. Firma odnotowała również skorygowaną stratę operacyjną w wysokości 3 mln dolarów, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z zyskiem operacyjnym wynoszącym 89 mln dolarów rok temu.

Wiceprezes i dyrektor generalny Xerox, John Visentin, powiedział: Podstawowy popyt na nasze produkty i usługi pozostaje silny, na co wskazuje wzrost przychodów posprzedażnych. Jednak presja inflacyjna i zwiększone koszty logistyki wynikające z zakłóceń w łańcuchu dostaw spowodowały straty operacyjne, ale spodziewamy się, że większość tych kosztów zrekompensują z czasem działania cenowe i dodatkowe oszczędności wynikające z projektów własnych. Koncentrujemy się na realizacji strategii przedstawionej w lutym i zobowiązujemy się do kontynuacji inwestowania w nowe firmy w sposób maksymalizujący wartość dla akcjonariuszy.

Przedstawiciele firmy dodali też, że ​​podtrzymują prognozy dotyczące przychodów i przepływów pieniężnych przygotowane na 2022 rok. Prognozy zakładają, że w drugiej połowie roku zakłócenia w łańcuchu dostaw zaczną ustępować, a trend „powrotu do biur” będzie się nadal umacniać.

Cena akcji Xerox na koniec dnia 21 kwietnia wyniosła 16,74 USD, co oznacza spadek o 15,7 proc. w porównaniu ze środowym (20.04) zamknięciem na poziomie 19,85 USD.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Week