Print Against War – branża druku wspiera Ukrainę
30 kwi 2022 16:00

Nowa inicjatywa branżowa powołana pod nazwą Print Against War powstała w celu zapewnienia wsparcia obywatelom Ukrainy. Rosyjska inwazja wywołała katastrofalny kryzys humanitarny, w wyniku którego zniszczone zostały mienie i infrastruktura, dlatego zdaniem organizatorów tego przedsięwzięcia obowiązkiem branży poligraficznej jest niesienie pomocy.

Print Against War wzywa drukarzy i przetwórców, wydawców, wpływowe osoby, dostawców przemysłu poligraficznego i opakowaniowego do połączenia sił, aby wesprzeć swoich kolegów w tym niezwykle trudnym czasie. Poza wojną w Ukrainie cele organizacji obejmują też pomoc w odbudowie społeczno-ekonomicznej infrastruktury drukarskiej w każdym regionie dotkniętym wojną.

Czym jest Print Against War?

Print Against War, charytatywna inicjatywa Meaningful Print Foundation, ma za zadanie pomóc ukraińskim firmom poligraficznym i opakowaniowym w kontynuowaniu działalności oraz zapewnić wsparcie, gdy będą mogły ponownie rozpocząć produkcję. 

Print Against War i Meaningful Print Foundation chcą zmobilizować globalny przemysł poligraficzny i opakowaniowy, aby pomóc zainteresowanym stronom w radzeniu sobie z wojnami, klęskami żywiołowymi, epidemiami, pandemiami oraz innymi szkodliwymi i destrukcyjnymi zdarzeniami. Ponadto Meaningful Print Foundation będzie pracować także nad innymi długoterminowymi projektami umożliwiającymi przemysłowi poligraficznemu zajmowanie się tematami związanymi z: równością płci, neutralizacją dwutlenku węgla, zrównoważoną produkcją, edukacją dla potrzebujących studentów i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Pozyskiwanie środków

Program jest otwarty na oferty pomocy od dostawców, drukarzy i innych członków społeczności poligraficznej. Chcąc zachęcić do przekazywania darowizn Print Against War proponuje, aby firmy poligraficzne oferujące usługi online dodały do ​​swoich e-sklepów opcję dobrowolnych darowizn możliwych do zrealizowania w momencie dokonywania zakupu. Pozwoli to na wzięcie udziału w projekcie szerokiej bazie odbiorców – projektantów, agencji, dostawców usług poligraficznych i osób z całego świata. Ponadto możliwe będzie dokonywanie bezpośrednich darowizn lub oferowanie innych form pomocy materialnej (dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, papieru itp. bezpłatnie lub po specjalnych cenach). Print Against War pracuje też nad stworzeniem sojuszy między drukarniami w Unii Europejskiej i na Ukrainie, aby ułatwić kooperację i umożliwić przetrwanie na rynku.

Rozdysponowanie zasobów

Fundacja Meaningful Print dokłada wszelkich starań, aby sposób alokacji zasobów był jak najbardziej przejrzysty; w tym celu stworzono specjalny system. Rada nadzorcza będzie oceniała w każdym przypadku kwalifikowalność wniosku oraz jakość projektów, które mają otrzymać wsparcie. Wszystkie finansowane projekty będą ujawniane.

W ramach inicjatywy na stronie internetowej dostępne będą relacje z terenu, publikacje wywiadów i materiałów wideo z ukraińskimi drukarzami, jak również wyrazy wsparcia płynące od specjalistów i entuzjastów druku takich jak:

WhatTheyThink, wiodąca niezależna organizacja medialna z siedzibą w USA, zajmująca się mediami z branży poligraficznej: Jesteśmy solidarni z tymi, którzy próbują walczyć z wojną i uciskiem, opowiadamy się za wartościami demokratycznymi. Wolność słowa, komunikacja i druk zawsze były ich ogromną częścią.

Marcus Timson, współzałożyciel Future Print: Zachęcamy każdego w branży poligraficznej na całym świecie do pomocy naszym braciom i siostrom w Ukrainie w odbudowie ich firm i popierania tej fantastycznej inicjatywy.

Alon Bar-Shany, prezes Highcon i były dyrektor generalny HP Indigo: Ponieważ kiedyś wojna się skończy i wróci życie. Jako branża poligraficzna chcemy pomóc naszym kolegom.

Organizacja zwróciła się również do duomedia, jednej z wiodących agencji PR, z prośbą o pomoc w zwiększeniu widoczności inicjatywy i uzyskaniu dodatkowego wsparcia.

Oprócz działań humanitarnych, które osoby prywatne, rodziny i firmy podejmują w celu wsparcia uchodźców ukraińskich, uważamy, że niezbędna jest reakcja całej branży – mówi Lorenzo Villa, współzałożyciel Fundacji Meaningful Print. – Print Against War to pierwszy globalny projekt pomocy i wsparcia dla regionalnego rynku druku i opakowań. Jest to na razie pierwszy przypadek, uważamy jednak, że Fundacja Meaningful Print będzie w stanie koordynować kolejne tego typu inicjatywy w przyszłości – dodał.

Aby udzielić wsparcia, można dołączyć do globalnej społeczności Print Against War:
https://printagainstwar.org/join-print-against-war

Opracowano na podstawie materiału Meaningful Print Foundation