Najnowsze wyniki Koenig & Bauer
6 maj 2022 13:27

Pomimo przedłużającej się pandemii COVID-19, utrzymujących się wąskich gardeł w łańcuchu dostaw i związanego z tym wzrostu kosztów materiałów i energii, które zostały dodatkowo wzmocnione przez wojnę w Ukrainie, Grupa Koenig & Bauer („Koenig & Bauer”) ma powody do optymizmu wchodząc w 2022 rok. 

Oprócz programu P24x oraz strategii zaopatrzenia i sprzedaży dostosowanych do obecnej sytuacji w zakresie zamówień, wydajność była w dużej mierze wspierana przez unikalną w branży gamę produktów i rozwiązań Koenig & Bauer. Portfolio firmy obejmuje wszystkie przemysłowe procesy drukowania na niemal na każdym podłożu – w tym na tekturze falistej oraz oprogramowanie, systemy i usługi do kompleksowego drukowania i procesów wykańczania.

Przyjmowanie zamówień i przychody znacznie lepsze niż średnia w branży

W pierwszym kwartale 2022 r. napływ zamówień w Koenig & Bauer Group wyniósł 349,1 mln euro, o 22,1 proc. więcej w porównaniu z kwotą 286 mln euro odnotowaną w poprzednim roku. Wynik był znacznie lepszy niż średnia w branży, która spadła o 5,9 proc. Przychody Grupy, które wyniosły 238,4 mln euro, nieznacznie spadły w stosunku do roku poprzedniego o 2,1 proc. przy 20,0 proc. spadku przychodów w całej branży. Udział biznesu usługowego, który staje się coraz bardziej cyfrowy, wzrósł z 28,8 proc. w poprzednim roku do 33,9 proc. w pierwszym kwartale 2022 r. Na 31 marca 2022 r. wynoszący 917,5 mln euro portfel zamówień był o 36,0 proc. wyższy niż w roku poprzednim, gdy roczna wartość wyniosła 674,5 mln euro, co oznacza wzrost o 13,7 proc. w stosunku do końca poprzedniego roku.

W ten sposób Koenig & Bauer umocniła się mimo trudnego środowiska gospodarczego w pierwszym kwartale 2022 roku - mówi dr Andreas Pleßke, dyrektor generalny Koenig & Bauer i dodaje: Nasze zamówienia, które wzrosły o około 22 proc., pokazują, że w przeciwieństwie do oceny Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierii Mechanicznej i Zakładowej (VDMA), nie doświadczyliśmy jeszcze żadnego ogólnego ograniczenia zakupów ze strony klientów. Wraz z naszym historycznie wysokim portfelem zamówień jesteśmy na dobrej pozycji wchodząc w 2022 rok.

Poprawa EBIT

Zysk Koenig & Bauer przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wyniósł -8,5 mln euro (rok ubiegły: -8,9 mln euro). Poprawa o 0,4 mln EUR w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wynika głównie z programu efektywności P24x (około 10 mln euro) pomimo mniejszego wykorzystania pracy krótkoterminowej (około 5 mln euro) oraz innych negatywnych czynników, które obejmują również utratę wartości należności (około 4 mln euro). Wzrost kosztów materiałów i energii (około 6 mln euro) został zrekompensowany przez zapowiedziane podwyżki cen. Po opodatkowaniu podatkiem dochodowym skonsolidowana strata netto zmniejszyła się z 11,7 mln euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku do 10,5 mln euro na dzień 31 marca 2022 r. Przekłada się to na zysk na akcję w wysokości 0,64 euro (rok poprzedni: -0,72 euro).

Wolne przepływy pieniężne wyniosły -30 mln euro (rok ubiegły: 22,1 mln euro). Spadek o 52,1 mln euro wynikał głównie ze zmian w kapitale obrotowym netto oraz wzmożonej działalności inwestycyjnej. Kapitał obrotowy netto wyniósł 308,6 mln euro, co oznacza spadek w porównaniu z 324,8 mln euro z poprzedniego roku. W porównaniu do końca 2021 r. nastąpił nieznaczny wzrost o 11,5 mln euro, głównie ze względu na wzrost zapasów i innych aktywów w wyniku dobrej sytuacji zamówień. 

Dwucyfrowy wzrost liczby zamówień

Szczególnie w segmencie arkuszowym poziom zamówień był bardzo korzystny i wzrósł o 25,4 proc. dzięki wyższym zamówieniom na arkuszowe maszyny offsetowe i urządzenia post-press (wzrost do 242,1 mln euro). Przychody wyniosły 127,4 mln euro (rok poprzedni: 145,5 mln euro), co oznacza spadek o 12,4 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Portfel zamówień wzrósł do 556,3 mln euro na koniec okresu sprawozdawczego. Na dzień 31 marca 2022 r. strata na poziomie EBIT wyniosła 3,6 mln euro i nieznacznie wzrosła w porównaniu z wartością -3,1 mln euro z poprzedniego roku. W związku z tym marża EBIT wyniosła -2,8 proc. (rok ubiegły: -2,1 proc.).

W pierwszym kwartale 2022 r. poziom zamówień w segmencie Digital & Webfed wzrósł o 31,1 proc. do 30,8 mln euro (rok poprzedni: 23,5 mln euro), głównie ze względu na działalność usługową i popyt na maszyny do tektury falistej. Przychody, które wyniosły 28 mln euro, były o 8,2 proc. niższe od wygenerowanych w poprzednim roku, kiedy osiągnięto 30,5 mln euro. Portfel zamówień wzrósł o 30,7 mln euro do poziomu 91,3 mln euro (rok poprzedni: 60,6 mln euro). Oprócz ograniczenia zakupów przez klientów związanego z pandemią, wynik EBIT znalazł się również pod presją kosztów początkowych i wydatków ponoszonych na ulepszenia produktów, osiągając -6,1 mln euro (rok poprzedni: -4,3 mln euro). Odzwierciedlając to, marża EBIT wyniosła -21,8 proc. w porównaniu z -14,1 proc.w tym samym kwartale poprzedniego roku.

Poziom zamówień w segmencie Special na dzień 31 marca 2022 r. wyniósł 81,7 mln euro; tym samym wynik był wyższy o 11,3 proc. w porównaniu z 73,4 mln euro z poprzedniego roku. Zamówienia na rozwiązania do obsługi banknotów (drukowanie banknotów i papierów wartościowych) oraz na kodowanie (rozwiązania w zakresie znakowania i kodowania dla wszystkich branż) były wyższe. Spadły natomiast zamówienia otrzymywane przez dywizję MetalPrint (opakowania metalowe) i Kammann (bezpośrednie zdobienie pojemników ze szkła, plastiku lub metalu). Przychody wzrosły o 24,6 proc. do 91,3 mln euro (rok ubiegły: 73,3 mln euro). Portfel zamówień był również wyższy i wzrósł do 268 mln euro (rok ubiegły: 237,5 mln euro). Poziom EBIT poprawił się z -3,9 mln euro do -0,7 mln euro. Marża EBIT wyniosła -0,8 proc. w porównaniu z poziomem -5,3 proc. osiągniętym w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Cele zrównoważonego rozwoju uwzględniają problemy energetyczne

Cele zrównoważonego rozwoju osiągnięte już przez Koenig & Bauer stanowią dobry punkt wyjścia do intensywnych prac nad kolejnymi projektami, które mają na celu zaradzenie ciągłemu wzrostowi kosztów energii i perspektywom przerw w dostawach gazu. Na przykład najpóźniej od 2024 r. zakład w Radebeul przejdzie na system ciepłowniczy w dużej mierze neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, wykorzystujący zieloną energię. 

Dostawca, firma GETEC opiera się głównie na biomasie z peletów drzewnych, a także na słonecznej energii cieplnej do ogrzewania miejskiego. Oprócz systemów fotowoltaicznych zainstalowanych w zakładach w Radebeul i Mödling, Koenig & Bauer bada również dalsze projekty mające na celu rozszerzenie własnych możliwości wytwarzania energii. W zakładzie w Lozannie planuje się pokrycie około 20.0 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną przy obciążeniu podstawowym za pośrednictwem systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na dachu przez właściciela gruntu. W Würzburgu rozważana jest możliwość pokrycia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą systemów fotowoltaicznych lub innych odnawialnych źródeł energii. Ponadto około 8 proc. gazu zużywanego w siedzibie firmy można zastąpić przez wykorzystanie ciepła odpadowego wydzielanego przez nowy piec do topienia w odlewni.

Prognoza całoroczna na 2022 rok i cele średnioterminowe potwierdzone

Prognozy na drugi kwartał 2022 r. również są obarczone niepewnością, wynikającą z przedłużającej się pandemii COVID-19, która doprowadziła m.in. do zamknięcia portu w Szanghaju; konfliktu między Rosją a Ukrainą; przedłużających się niedoborów dostaw i związanych z nimi wzrostów kosztów materiałów; zmniejszenia możliwości transportowych i wyższych kosztów energii. Na dzień sporządzenia sprawozdania kwartalnego nie jest możliwa wiarygodna prognoza całoroczna na 2022 rok. W związku z tym Koenig & Bauer nadal spodziewa się niewielkiego wzrostu przychodów Grupy w ujęciu rok do roku oraz marży operacyjnej EBIT w 2022 r. i potwierdza swoje średnioterminowe cele przychodów w wysokości 1,3 mld euro, marży EBIT na poziomie co najmniej 7 proc. i obniżenie kapitału obrotowego netto do maksymalnie 25 proc. rocznych przychodów.

Dr Stephen Kimmich, dyrektor finansowy Koenig & Bauer AG mówi: Wszyscy życzylibyśmy sobie precyzyjniejszych prognoz po pierwszym kwartale 2022 r., aby zaoferować wiarygodne szczegóły na 2022 r. Nie powinno to jednak odwracać naszej uwagi od tego, co osiągnęliśmy, biorąc pod uwagę, że w pierwszym kwartale udało nam się pokryć częściowo nieprzewidywalne koszty materiałów i energii w wysokości około 6 mln euro. Stały napływ zamówień od naszych klientów i postępy, jakie osiągamy dzięki programowi wydajności P24x, zapewniają dodatkowe wsparcie. W związku z tym jesteśmy głęboko przekonani, że osiągniemy nasze cele na rok 2022 i kolejne lata.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer AG

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>