Głos w sprawie cła na papier z Chin
10 maj 2022 09:27

Do Polskiej Izby Druku wpłynęło pismo dotyczące tego właśnie zagadnienia; termin wygaśnięcia obowiązującego cła na chiński papier upływa 5 lipca br. Wobec trudnej sytuacji z dostawami papieru, która dotyka praktycznie wszystkich firm poligraficznych i nie tylko, autor listu sugeruje zajęcie się kwestią nieprzedłużania ceł na papier pochodzący z Chin.

W piśmie podkreślono, że obecne terminy realizacji dostaw papieru wynoszą obecnie 5-6 miesięcy, a do tego występuje niepewność co do ceny zakupu, która podawana jest najwcześniej 3-4 tygodnie przed dostawą, co nie pozwala normalnie funkcjonować na szeroko rozumianym rynku poligraficznym: od pośredników w handlu papierem, poprzez drukarnie, na wydawcach czy innych klientach drukarni skończywszy.

Dalej czytamy: „Moje pytanie dotyczy planowanego wygaśnięcia cła na papier powlekany sprowadzany z Chin, co powinno nastąpić od dn. 5 lipca 2022 r. Czy uczestniczą Państwo w jakimś przedsięwzięciu, które ma na celu doprowadzenie do faktycznego wygaśnięcia tego cła? Zapewne mają Państwo wiedzę w tym temacie, jednak w skrócie opiszę sytuację, choćby dla unaocznienia, dlaczego kieruję moje pytanie do Państwa jako związku całej branży.

Właśnie minął termin złożenia ew. wniosku o „wszczęcie przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych”, czyli 3 miesiące przed planowanym terminem wygaśnięcia cła strony zainteresowane dalszym obowiązywaniem cła (producenci papieru z UE) mają prawo zgłosić veto do planowanego wygaśnięcia cła. Wpłynięcie takiego wniosku nie jest niestety ogłaszane, zakładam jednak, że producenci papieru z UE złożyli taki wniosek. Poprzednim razem (w 2016 roku) byli to: Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group i Sappi Europe SA, i złożyli wniosek w ostatnim momencie przed upływem terminu jego złożenia.

Komisja przez 3 miesiące ma ocenić, czy należy przyjrzeć się sytuacji na rynku papieru w Europie i czy zniesienie cła nie przyniesie szkody producentom europejskim. Biorąc pod uwagę, że komisja korzysta z danych statystycznych, będzie oceniać sytuację na podstawie lat 2020-2021, a wszyscy wiemy, jaka sytuacja wtedy była na rynku papieru. Faktyczne obroty producentów mogą być faktycznie niższe niż wcześniej, ale z powodu pandemii, a nie z powodu sprowadzania papieru spoza UE (…)” Jednakże wykazany spadek produkcji daje producentom podstawę do ubiegania się o przedłużenie cła.

Jeśli komisja przyjmie wniosek, w lipcu ogłosi „wszczęcie przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych”, na które ma 15 miesięcy. „Wobec takiej sytuacji, nawet gdyby udało się w trakcie postępowania przekonać komisję, że zapora celna, która obecnie obowiązuje (39,1 proc.) daje producentom papieru w UE całkowitą władzę nad rynkiem poligraficznym, którą bez skrupułów wykorzystują, to nie tylko ten rok, ale niemal cały przyszły będziemy musieli się na to godzić – ostrzega autor listu. - A jeśli komisja - badając wyłącznie dane statystyczne, bez danych choćby z 2022 roku - przedłuży cło, to będzie ono obowiązywać do 2028 roku... W „przeglądzie” z 2016-2017 roku komisja nie uwzględniła stanowiska „użytkowników”, choć otrzymała je od stowarzyszenia drukarzy (Intergraf), które poparły trzy inne stowarzyszenia (BPIF, Gratkom oraz Bundesverband Druck und Medien).
Moim celem jest upewnienie się, że możemy coś zrobić już teraz, aby cło faktycznie „wygasło” z dniem 5 lipca tego roku. Poprawi to w nieoceniony sposób sytuację na rynku (…).

Do tego potrzebne jest pilne powiadomienie komisji o działaniach producentów papieru UE W TYM ROKU (a nie za 2020-2021) (…) Ponadto koszty dostawy z Chin wzrosły kilkakrotnie, w związku z czym sprowadzanie papieru z Chin jest dużo kosztowniejsze. Także fabryki papieru na terenie Chin nie funkcjonują w próżni i borykają się z problemami surowcowymi (oraz podwyżkami cen tych surowców) tak jak producenci z UE. Bo nie chodzi o to, że mamy nagle kupować papier z Chin, ale o to, żeby był wybór, a producenci unijni nie patrzyli na swoich klientów ze z góry wygranej pozycji” –konkluduje autor. I apeluje: „To naprawdę ważne, żeby zająć się tym na już.”

Opracowano na podstawie informacji PID

error: Kopiowanie zabronione!
cript>