Presja ceny w korelacji z utrzymaniem wysokiego poziomu jakości produktów i usług 
22 maj 2022 09:04

Ostatnie lata przyniosły wiele niewiadomych, a co za tym idzie, wyzwań. Pandemia COVID-19, rekordowa inflacja, wojna w Ukrainie – to czynniki, z których pokłosiem mierzą się obecnie firmy z niemal każdego sektora gospodarki. Najbardziej zauważalnymi i dotkliwymi rezultatami ostatnich wydarzeń są m.in. zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz wzrost cen surowców. Powstaje zatem pytanie: jak utrzymać dotychczasowy wysoki poziom jakości produktów i usług przy tak dużej presji ceny? Rozmawiamy z Krzysztofem Stall, Dyrektorem Generalnym MMR Group PrintSolutions.

Jak można podsumować ostatnie wydarzenia i ich wpływ na branżę poligraficzną? Czy ostatnie miesiące zmieniły branżę „na zawsze”? 
––––––––––
Krzysztof Stall: Sytuacja na rynku materiałów eksploatacyjnych w branży poligraficznej nie jest łatwa. W zasadzie wszystkie drukarnie są bezpośrednio narażone na podwyżki cen, problemy z dostępnością towarów oraz zmiany produktowe. Wszystko to przekłada się na kalkulacje cenowe dla klienta końcowego w dalszym oferowaniu produktów zadrukowanych. Obecna sytuacja geopolityczna, jaką jest wojna w Ukrainie, może mieć przełożenie na zmianę potrzeb rynku w dłuższej perspektywie, szczególnie w sektorze opakowań spożywczych. Konieczne będzie wprowadzanie uniwersalnych rozwiązań produktowych w zakresie bardziej ekologicznych opakowań czy ograniczanie uszlachetnień.

Jednak w całym łańcuchu produkcyjno-logistycznym niekwestionowaną rolę ma dostawca rozwiązań dla poligrafii, któremu dzięki adekwatnej strategii sprzedaży swoich wyrobów udaje się niwelować skutki ostatnich wydarzeń.

Jak wygląda planowanie produkcji w tak niepewnych i trudnych czasach? 
––––––––––
Krzysztof Stall: Można obecnie na rynku zaobserwować różne formy „zatowarowywania się”. Wynikają one z trzech prostych przyczyn: 
1) chęci wsparcia klientów końcowych w kwestii cotygodniowych już podwyżek na niektóre produkty (np. chemię drukarską) przez wydłużanie okresu stabilności ceny; 
2) zagwarantowania ciągłości dostaw; 
3) minimalizacji ryzyka reorganizacji portfolio przez producentów, a w konsekwencji braków niektórych komponentów do produkcji. Każda z tych form wymaga bezpośredniego i bliskiego kontaktu zarówno z producentem, jak i z klientem, aby odpowiednio zareagować na potrzeby rynku.

Czy można zachować jakość produktu lub usługi przy perturbacjach rynkowych, jakich ostatnio doświadczamy? Zdaje się, że firmy muszą albo podnieść cenę, albo zrezygnować z dotychczasowego poziomu ich jakości. 
––––––––––
Krzysztof Stall: MMR Group PrintSolutions stara się podchodzić umiarkowanie do kwestii polityki magazynowo-cenowej. Wychodzimy z założenia, że najważniejszymi aspektami w obecnych czasach są nie tylko dostępność towaru, ale przede wszystkim podkreślanie konieczności stosowania produktów o wysokiej jakości, ponieważ to one bezpośrednio przekładają się na możliwość dłuższej eksploatacji, a co za tym idzie realne oszczędności. Oba czynniki są istotne; w MMR Group PrintSolutions nie ma miejsca na wybór jednego. Takie hybrydowe podejście, połączone z inwestycjami w dział produkcji, pozwoliło nam w optymalny sposób przygotować strategię dopasowaną do indywidualnych potrzeb klientów. 

Na czym polega ta strategia?
––––––––––
Krzysztof Stall:
Strategia MMR Group PrintSolutions opiera się przede wszystkim na uniwersalności i komplementarności oferty, które bezpośrednio przekładają się na jakość i oszczędności w drukarniach. Przez ostatnie dwa lata wzbogacaliśmy nasze portfolio produktowe o kompletny program dla drukarń opakowaniowych, wraz z zapleczem serwisowym i doradczym. W przypadku płyt do lakierowania, gdzie optymalnym rozwiązaniem materiałowym jest mieszanka gumowa, nasz wieloletni dostawca Phoenix/Continental ContiTech stworzył płyty EPDM do stosowania z każdym rodzajem lakierów. Natomiast wdrożony na rynek produkt Alkobufor 2w1 pozwala drukarniom na rozwiązanie problemów nadmiernej konsumpcji farby, braku jej stabilności i nadmiernej ilości makulatury produkowanej podczas kolejnego narządu, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu ekologicznego, jakim jest druk bez użycia alkoholu izopropylowego.

Każdy ze wskazanych powyżej przykładów pozwala na zapobieganie brakom towarów oraz przeciwdziałanie erozjom cenowym. Przekłada się także na oszczędności finansowe i komfort produkcji – klient nie musi decydować się na kilka różnych rozwiązań przy wymagających pracach. My proponujemy mu takie, które kompletnie zaspokaja potrzeby jego procesu produkcyjnego, a dodatkowo ogranicza łańcuch dostaw. Stale aktualizujemy pod tym względem naszą nową stronę www.ps.mmrgroup.pl, aby na bieżąco prezentować powiększające się portfolio produktowo-usługowe.

Czy Państwa strategia została opracowana z myślą wyłącznie o polskich klientach?
––––––––––
Krzysztof Stall: Konsekwentne rozbudowywanie portfolio produktowego, szczególnie dla drukarń opakowaniowych, przyczyniło się do zdecydowanych wzrostów sprzedaży wśród naszych polskich klientów, ale także do zwiększenia eksportu o 5-10 proc. rokrocznie. Poza obciągami i płytami do lakierowania jednym z flagowych produktów eksportowych jest folia hotstampingowa i coldstampingowa. Na rynki światowe dystrybuujemy także włókninę czyszczącą, papier kalibrowany i folię do kałamarzy. Rebranding Phoenix Xtra Print Polska w MMR Group PrintSolutions w 2021 roku spowodował duże zainteresowanie nami jako partnerem niezależnym, dzięki czemu w obecnych, niespokojnych czasach możemy globalnie proponować naszym klientom stabilizację rynkową. 

Jakie są najbliższe plany MMR Group PrintSolutions? Na czym będziecie się Państwo skupiali, aby klienci końcowi wciąż jak najmniej odczuwali wspomnianą presję ceny?
––––––––––
Krzysztof Stall: Dla MMR Group PrintSolutions najbliższy czas zapowiada się bardzo intensywnie. Wprowadziliśmy nowe wymagania jakościowe, które będziemy wciąż rozwijać i doskonalić zgodnie z międzynarodowymi standardami state-of-the-art technology. Co ważne, ulepszamy procesowanie zamówień poprzez rozbudowę systemów IT oraz planujemy implementację nowego działu produkcji niektórych materiałów poligraficznych. W ten sposób przygotowujemy się do kolejnych wyzwań i konsekwentnie utrzymujemy stabilność naszych działań. 

Kontakt:

Krzysztof Stall, Dyrektor Generalny MMR Group PrintSolutions
krzysztof.stall@mmrgroup.pl, 605 119 144
Joanna Kosterska, Koordynator ds. Reklamy i Public Relations

joanna.kosterska@mmrgroup.pl, 605 231 307
www.ps.mmrgroup.pl / www.formyelastomerowe.pl 
Rozmowa z Krzysztofem Stall, Dyrektorem Generalnym MMR Group PrintSolutions