Heidelberg prognozuje dalsze wzrosty
9 cze 2022 10:35

Na początku roku obrotowego 2022/23 firmie Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) towarzyszy ostrożny optymizm – portfel zamówień Grupy wynoszący około 900 milionów euro na dzień 31 marca 2022 r. jest najwyższy od dziesięciu lat. Jednak, jak wszystkie firmy produkcyjne, Heidelberg stoi w obliczu gwałtownego wzrostu kosztów materiałów, energii, logistyki i personelu, które prawdopodobnie spowodują korekty cen.

Dzięki znacznej poprawie wydajności wynikającej z pakietu środków wdrożonych w ostatnich latach przedstawiciele Heidelberga są przekonani, że firma będzie w stanie poprawić sprzedaż z poziomu 2,18 mld euro do około 2,3 mld euro w roku obrotowym 2022/23, a także zwiększyć marżę EBITDA do co najmniej 8 proc.

Grupa czerpie korzyści z inicjatyw rozwojowych skupiających się na rentownych rynkach druku opakowań, cyfrowych modeli biznesowych oraz dynamicznie rozwijającej się branży e-mobility. Sprzedaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych (wallboxów) wzrosła o ponad 120 proc. do około 50 milionów euro w poprzednim roku finansowym, a firma  spodziewa się dalszego dwucyfrowego wzrostu w bieżącym roku.

W minionym roku finansowym firma Heidelberg jeszcze bardziej wzmocniła swoją odporność, znacznie poprawiając sprzedaż i wyniki. Pod względem finansowym Grupa jest w lepszej sytuacji porównując ostatnie okresy. Również w roku obrotowym 2022/23 zamierzamy korzystać z udanych inicjatyw rozwojowych skupiających się na głównych rynkach i cyfrowych modelach biznesowych, a także sukcesach w obszarze e-mobilności. To napawa nas optymizmem, jeśli chodzi o możliwość przeciwdziałania bardzo trudnym okolicznościom, w tym ogromnym wzrostom cen. Będziemy bardzo uważnie obserwować rynki, aby móc podjąć niezbędne środki zaradcze. Jednak w obecnej sytuacji spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży do około 2,3 miliarda euro i – głównie w wyniku usprawnień operacyjnych – wzrostu marży EBITDA do co najmniej 8 procent – mówi dyrektor generalny firmy Heidelberg, dr Ludwin Monz.

W roku obrotowym 2021/22 (od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022) Heidelberg odniósł korzyści z udanej reorganizacji Grupy w ciągu ostatnich dwóch lat. Sprzedaż wzrosła o 14 proc. do 2,183 miliarda euro, co oznacza osiągnięcie celu co najmniej 2,1 miliarda euro. Znaczący wzrost uzyskano zarówno w druku komercyjnym, jak i opakowaniowym, przy rosnącym popycie na praktycznie wszystkie produkty i we wszystkich regionach. Główną siłą napędową w tym zakresie były inwestycje klientów w nowy sprzęt. Zamówienia wzrosły o ponad 450 mln euro do kwoty 2,454 mld euro, co odzwierciedla poprawę klimatu inwestycyjnego. Portfel zamówień osiągnął poziom około 900 mln euro (rok poprzedni: 636 mln euro).

Firma kontynuowała pomyślny rozwój swojej działalności w zakresie elektromobilności. W segmencie rozwiązań technologicznych wysoki popyt na prywatne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (wallboxy) spowodował wzrost sprzedaży z 22 mln euro do około 50 mln euro. Pomimo wysokich inwestycji we wzrost marża operacyjna uległa znacznej poprawie, rosnąc z 0 do 7,8 proc. Przy sprzedaży około 130 000 sztuk Heidelberg jest obecnie jednym z liderów rynku w Niemczech.

Dzięki znacznemu wzrostowi poziomu sprzedaży Grupy i znacznej poprawie efektywności kosztowej EBITDA wzrosła do 160 mln EUR (rok poprzedni: 95 mln EUR). Poza usprawnieniami operacyjnymi, jednorazowy efekt zarządzania aktywami – w szczególności dochód ze sprzedaży Docufy (około 22 mln EUR) i nieruchomości w Wielkiej Brytanii (około 26 mln euro) – również pozytywnie wpłynął na te wartości. Odpisy związane z sankcjami gospodarczymi wobec Rosji w IV kwartale miały odwrotny skutek. Skorygowana o jednorazowe wydatki i dochody z poprzedniego roku, poprawa operacyjna stanowiąca podstawę EBITDA wyniosła ponad 100 mln euro. Marża EBITDA oparta na sprzedaży osiągnęła poziom 7,3 proc. (rok ubiegły: 5,0 proc.).

Nasze wysiłki na rzecz poprawy przepływów pieniężnych i jakości bilansu również przynoszą owoce. W przyszłości będziemy nadal koncentrować się na osiągnięciu dodatnich wolnych przepływów pieniężnych i dalszym wzmacnianiu sytuacji finansowej, tak aby Heidelberg był jeszcze bardziej odporny – dodaje dyrektor finansowy firmy, Marcus A. Wassenberg.

Optymizm pomimo dużej niepewności na świecie

Pomimo dużej niepewności z powodu konfliktu w Ukrainie i związanych z pandemią blokad w Chinach, perspektywy na ponowny zyskowny wzrost w roku obrotowym 2022/23 są dobre. Zakładając, że nie nastąpi dalszy spadek popytu lub pogorszenie sytuacji w łańcuchu dostaw, sprzedaż zdaniem analityków Heidelberga powinna wzrosnąć do około 2,3 mld EUR (rok finansowy 2021/22: 2,183 mld EUR).

Poza przewidywaną poprawą wolumenu i marż firma dąży również do zwiększenia rentowności dzięki trwałej redukcji kosztów strukturalnych wynikającej z trwającego programu transformacji. Z drugiej strony prognozuje się, że jednorazowy dochód będzie znacznie niższy niż kwota około 48 mln euro, która została odnotowana w poprzednim roku finansowym. Oczekuje się również dalszych gwałtownych wzrostów cen energii i surowców, wyższych kosztów personelu oraz podwyżek cen związanych z niedoborami i problemami z dostępnością niektórych produktów. Mimo tych negatywnych czynników spółka przewiduje dalszą poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 8 proc. w roku obrotowym 2022/23 (rok finansowy 2021/22: 7,3 proc.). Wynik netto po opodatkowaniu również ma nieznacznie wzrosnąć w porównaniu z rokiem finansowym 2021/22 (33 mln euro).

Sprawozdania finansowe i raport roczny za rok obrotowy 2021/22, materiały graficzne oraz dodatkowe informacje o spółce są dostępne w dziale relacji z inwestorami na stronie internetowej producenta.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg