UPM sprzedaje zakład Steyrermühl
21 cze 2022 10:48

Firma UPM zawarła porozumienie dotyczące sprzedaży pełnej puli udziałów w swej austriackiej spółce-córce UPM Kymmene-Austria GmbH czołowemu producentowi i sprzedawcy celulozy, opakowań i papieru w Europie Środkowej i Wschodniej, HEINZEL GROUP.

Transakcja obejmuje zakład UPM Steyrermühl zatrudniający około 400 pracowników, w tym maszynę do produkcji papieru gazetowego o wydajności 320 tys. ton rocznie, oraz tartak Steyrermühl o wydajności 370 tys. metrów sześciennych drewna rocznie. Strony uzgodniły, że nie ujawnią wartości transakcji. Finalizacja transakcji i zatrzymanie produkcji papieru gazetowego w UPM Steyrermühl jest planowane na koniec 2023 roku. Firma HEINZEL planuje przejąć odpowiedzialność za papiernię po jej zamknięciu. Do tego czasu wszystkie operacje będą kontynuowane bez zmian.

UPM i HEINZEL GROUP rozpoczynają szczegółowe dyskusje na temat konkretnych aspektów technicznych i organizacyjnych zakładu, aby zaplanować jego przyszłość. HEINZEL przewiduje, że UPM Steyrermühl, poza produkcją papieru graficznego, będzie działał jako zintegrowana jednostka wraz ze swoją papiernią w Laakirchen, która znajduje się w tym samym obszarze. HEINZEL rozważa produkcję materiałów opakowaniowych jako uzupełnienie istniejącej oferty produktów. Konkretne plany dotyczące zmiany przeznaczenia nowej jednostki zostaną przedstawione przez firmę HEINZEL natychmiast po ich ustaleniu.

Na porozumieniu zyskują zarówno UPM, jak i HEINZEL, bowiem wspiera ono rozwój obu przedsiębiorstw zgodnie z oczekiwaniami rynku. Transakcja pozwala UPM na dopasowanie jej produkcji papieru gazetowego do długoterminowych zmian rynkowych poprzez wykorzystanie dużej wartości zakładu Steyrermühl. Wzmocni to naszą pozycję na rynku i poprawi naszą sytuację finansową – mówi Massimo Reynaudo, wiceprezes wykonawczy UPM Communication Papers.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego porozumienia. HEINZEL to niezawodny i odnoszący sukcesy branżowy gracz, który zapewni wieloletnie perspektywy zakładowi w Steyrermühl. Będziemy nadal ściśle współpracować z tą firmą, aby zapewnić płynne przejście i umożliwić strategiczny rozwój zakładu w ramach integracji prowadzonej przez HEINZEL.

UPM pozostanie jednym z wiodących producentów papieru gazetowego dzięki kontynuowaniu jego produkcji w papierniach w Schongau, Ettringen, Hürth i Jämsänkoski. UPM będzie nadal angażować się w działalność na austriackim rynku papieru gazetowego, obsługując klientów za pośrednictwem pozostałych papierni.

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM