Pierwszy materiał etykietowy do walki z zanieczyszczaniem oceanów  
4 lip 2022 11:23

UPM Raflatac jest pierwszą firmą na świecie, która inwestuje w wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych zanieczyszczających ocean (OBP) jako surowca do produkcji etykiet Ocean Action. Etykiety Ocean Action są wytwarzane z tworzyw sztucznych zanieczyszczających ocean przy wykorzystaniu metody bilansu masy. Odpady te pochodzą z pozostałości zalegających na obszarach położonych w odległości do 50 km od wybrzeża oceanu. Są one definiowane przez OBPCert jako „mające potencjał trafienia do oceanu”. Powstanie nowego, innowacyjnego materiału etykietowego jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z wieloma partnerami w łańcuchu wartości produktu.

Świat desperacko potrzebuje bardziej przyjaznych dla środowiska i opłacalnych ekonomicznie sposobów na recykling plastiku pokonsumpcyjnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała, że konieczny jest recykling większej ilości plastiku pokonsumpcyjnego i wprowadziła w 2021 r. nowy traktat o zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi. Firma OBPCert oszacowała, że tworzywa sztuczne trafiające do oceanu z obszarów znajdujących się w odległości do 50 km od linii brzegowej stanowią 80 proc. plastikowych odpadów morskich. Obecnie zaledwie 10 proc. odpadów z tworzyw sztucznych na całym świecie jest poddawanych recyklingowi, podczas gdy reszta trafia na składowiska odpadów, do spalarni lub na dzikie wysypiska na łonie natury. Jednym z rozwiązań tego problemu jest stworzenie rynków zbytu dla produktów wykonanych z tworzyw sztucznych zanieczyszczających ocean.

Nowy, innowacyjny materiał etykietowy Ocean Action to nasz kolejny krok w podróży do przyszłości bez paliw kopalnych. Jego powstanie nie tylko zapobiega przedostawaniu się odpadów z tworzyw sztucznych do oceanów, ale także umożliwia właścicielom marek osiągnięcie celów w zakresie recyklingu opakowań. Materiał etykietowy Ocean Action to łatwe w użyciu, elastyczne rozwiązanie etykietowe, stworzone przede wszystkim na potrzeby produktów spożywczych i kosmetycznych. Ma ono dokładnie taką samą wydajność jak tradycyjne materiały powstałe na bazie paliw kopalnych - mówi Eliisa Laurikainen, kierownik ds. rozwoju biznesu firmy UPM Raflatac.

Materiał etykietowy Ocean Action jest dostępny w postaci białych i przezroczystych folii PP z klejami RP37, RF37, RP74 oraz podkładami PET 23 PCR i Glassine. Stanowi on idealne rozwiązanie dla produktów szybkozbywalnych (FMCG) takich jak artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki i artykuły higieniczne, opakowania na żywność i napoje.

Aby etykieta Ocean Action stała się produktem odnoszącym sukces komercyjny, firma UPM Raflatac ściśle współpracuje z wieloma partnerami biznesowymi w całym łańcuchu wartości. Współpraca jest niezbędna, aby umożliwić gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ). Na pierwszym etapie malezyjska firma HHI, zajmująca się recyklingiem tworzyw sztucznych, zbiera i sortuje odpady z tworzyw sztucznych znajdujące się w odległości do 50 km od linii brzegowej oceanu. Swoje działania prowadzi ona we współpracy z innymi partnerami biznesowymi. Firma HHI posiada certyfikat „Ocean Bound Plastics” w ramach programu „Zero Plastic Oceans”, który zapewnia odpowiedzialne pozyskiwanie, właściwe zbieranie i zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych zanieczyszczających ocean.

Po zebraniu i posortowaniu odpadów z tworzyw sztucznych związanych z oceanem firma HHI stosuje recykling chemiczny, aby przekształcić odpad w olej pirolizowy. Olej pirolizowy jest następnie wykorzystywany przez firmę SABIC do tworzenia wysokiej jakości granulatów z tworzywa PP.

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym klientom kolejne, bardziej przyjazne środowisku rozwiązanie, wykorzystujące zaawansowany recykling plastiku, który w innej sytuacji znalazłby się w oceanach i rzekach. Etykiety zawierające tworzywa sztuczne zanieczyszczające ocean są związane z naszym programem rozwiązań obiegu zamkniętego – TRUCIRCLE. Został on opracowany w celu redukcji odpadów z tworzyw sztucznych, ograniczenia zużycia paliw kopalnych i ochrony naszej planety - mówi Lada Kurelec, dyrektor generalny działu produkcji materiałów PP, PET, PS, PVC, PU i elastomerów dla przemysłu petrochemicznego w firmie SABIC.

Granulaty z tworzywa sztucznego stworzone przez firmę SABIC są następnie używane przez firmę Taghleef Industries do produkcji materiałów foliowych, które stanowią podstawę dla produkcji finalnego foliowego materiału etykietowego w firmie UPM Raflatac.

Cieszy nas fakt, że stanowimy część inicjatywy umożliwiającej gospodarkę cyrkulacyjną dzięki skutecznemu ponownemu wykorzystaniu cennych materiałów. Jest to odpowiedzialne działanie mające na celu utrzymanie środowiska w nienaruszonym stanie, zwłaszcza dla młodszych pokoleń - mówi Simone Baldin, kierownik jednostki biznesowej Labels Europe z firmy Taghleef Industries.

Odpady z tworzyw sztucznych wykorzystywane w cyklu eksploatacji do produkcji materiału etykietowego Ocean Action są certyfikowane w ramach programu Zero Plastics Oceans, a ich ostateczna forma posiada certyfikat ISCC PLUS. Materiał etykietowy jest produkowany z wykorzystaniem surowców wtórnych. Zastępuje tym samym równoważną ilość pierwotnych surowców kopalnych wykorzystywanych przy produkcji w oparciu o zasadę bilansu masy, przyczyniając się do powiększenia ilości zrównoważonych zasobów. Źródło pochodzenia materiału etykietowego Ocean Action jest więc zweryfikowane, a sposób jego pozyskania zrównoważony.

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac