Sappi odczuwa skutki inflacji
18 sie 2022 11:43

Firma Sappi opublikowała rekordowe wyniki za III kwartał, ale jednocześnie zasygnalizowała skutki trwającego kryzysu energetycznego, wskazując potencjalne ryzyko dla europejskiego biznesu.

Przedstawiciele Grupy Sappi w rozmowie z portalem Print Week stwierdzili, że rekordowy wynik EBITDA w trzecim kwartale (z wyłączeniem wyjątkowych pozycji) został osiągnięty w warunkach zawirowań geopolitycznych, trudności w łańcuchu dostaw i nadzwyczajnej globalnej presji inflacyjnej.

Blokady związane z Covid w Chinach i trwający konflikt rosyjsko-ukraiński wywarły presję na globalne łańcuchy dostaw i ceny energii, co doprowadziło do dalszej szeroko zakrojonej inflacji – stwierdzają.

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości 1,82 mld USD  (III kw. 2021 r. zakończył się wynikiem 1,39 mld USD), a zyski operacyjne wzrosły z 53 mln USD do 266 mln USD. W działalności europejskiej sprzedaż wzrosła o 12 proc. w porównaniu z drugim kwartałem i osiągnęła poziom 943 mln euro, podczas gdy EBITDA po wyłączeniu pozycji specjalnych wzrosła z 14 mln euro w 2021 r. do 200 mln euro.

Jak twierdzą specjaliści z Sappi, rynki papieru graficznego pozostały napięte w trzecim kwartale pomimo zakończenia strajku w fińskich fabrykach UPM. Wielkość sprzedaży była o 4 proc. wyższa niż w poprzednim roku, ale podwyżki cen sprzedaży wprowadzone w ciągu kwartału zrównoważyły ​​rosnące koszty i przyczyniły się do wzrostu marży w tym segmencie – podała spółka.

W działalności związanej z opakowaniami i papierami specjalnymi wolumeny sprzedaży wzrosły o 16 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży nowych papierów etykietowych w zakładzie Gratkorn postępuje szybciej niż oczekiwano. Natomiast segment etykietowy bardzo odczuł niedobór materiałów spowodowany strajkiem w UPM.

Ponowne wahania cen energii pod koniec kwartału były podsycane obawami o potencjalne niedobory gazu związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Na ceny wywierają też wpływ koszty chemikaliów, pulpy i dostaw, które ostatnio znacznie wzrosły.

Nadzwyczajna inflacja we wszystkich kategoriach, w tym zwłaszcza energii, zwiększyła koszty zmienne o 47 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Koszty stałe były o 14 proc. wyższe rok do roku z powodu rosnących kosztów personelu i utrzymania – podkreślają specjaliści z Sappi.

Europejska firma Sappi ma siedzibę w Belgii i dziewięć papierni na kontynencie. Odnosząc się do trwającego kryzysu energetycznego i wpływu zmniejszonych dostaw rosyjskiego gazu, przedstawiciele spółki ostrzegają: Trwałe zagrożenie dla dostaw gazu i energii w Europie stanowi potencjalne ryzyko dla naszego europejskiego biznesu. Do tej pory nasze strategie ograniczania ryzyka związanego z energią skutecznie neutralizowały wpływ na koszty; będziemy nadal monitorować rozwój sytuacji i podejmować odpowiednie działania.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Week