Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Złoty Medal Chemii 2022
29 wrz 2022 13:51

Jeszcze tylko nieco ponad dwa tygodnie mają młodzi chemicy na zgłoszenie swoich prac do 12. edycji prestiżowego konkursu „Złoty Medal Chemii 2022”, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie we współpracy z firmą DuPont – jednym z czołowych koncernów chemicznych na świecie. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne i możliwość odbycia stażu w firmie DuPont, a wszyscy finaliści będą mogli ubiegać się o staż naukowy w IChF PAN oraz zyskają możliwość bezpłatnej realizacji badań w jego laboratoriach.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce, w roku akademickim 2021/2022. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Złoty Medal Chemii to konkurs ceniony zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowym. Warto wziąć w nim udział i pomóc swojej karierze – tymi słowami zachęca do wzięcia udziału w konkursie prof. dr hab. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Prace na konkurs można nadsyłać za pośrednictwem strony www.zlotymedalchemii.pl. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzyma 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostaną także minimum trzy wyróżnienia od firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych każde. Wszyscy finaliści konkursu zyskają również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo laureaci mogą ubiegać się o trzymiesięczny staż w DuPont Polska Sp. z o.o., w trakcie którego wybrany kandydat* pozna specyfikę pracy w działach marketingu i sprzedaży (*DuPont zastrzega sobie możliwość wyboru jednej osoby). Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 14 października 2022.

Najważniejsze kryteria, którymi kierować się będzie jury konkursu, to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

DuPont jest współorganizatorem konkursu Złoty Medal Chemii od 12 lat. To dla nas bardzo ważny projekt, bo jako firma z misją, bogatą historią, tworząca innowacyjne, często przełomowe dla całego świata rozwiązania, chcemy wspierać młodych naukowców i pokazać, że są bardzo potrzebni, zarówno w rozwoju nauki, jak również w biznesie – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Polska.

Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2022 r. Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu będą zaproszeni do przedstawienia wyników swoich prac w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej. Prezentacje finalistów odbędą się 22 listopada 2022 r., a ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 13 grudnia 2022 roku podczas uroczystej gali wręczenia nagród.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

KONTAKT:

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski

Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

tel. +48 22 343 3431

email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

 prof. dr hab. Marcin Opałło

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

tel. +48 22 3433108

email: mopallo@ichf.edu.pl

 Emilia Cichocka

Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Specialty Products Poland Sp. z o.o.
tel. +48 881 937 681
email: emilia.cichocka@dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

 Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/

Strona firmy DuPont Poland: http://www.dupont.pl/

Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://www.ichf.edu.pl/press/

Opracowano na podstawie informacji organizatora

 

 

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>