HP zmniejszy zatrudnienie
24 lis 2022 12:18

Przedstawiciele firmy HP Inc zapowiedzieli, że do końca 2025 roku zamierzają znacząco zredukować zatrudnienie ograniczając liczbę pracowników o około 4000 do poziomu 6000 osób.

Oprócz wyników za IV kwartał i cały rok, firma HP ogłosiła plan przyszłej transformacji, który ma doprowadzić do wygenerowania znacznych oszczędności w zakresie kosztów strukturalnych. Redukcja ma być osiągnięta dzięki transformacji cyfrowej, optymalizacji portfela i podniesieniu wydajności operacyjnej. Producent ​​szacuje, że działania w ramach nowego planu doprowadzą do rocznej oszczędności brutto w wysokości co najmniej 1,4 mld USD do końca roku podatkowego 2025. Firma spodziewa się poniesienia około 1 mld dolarów kosztów pracy i kosztów związanych z restrukturyzacją oraz innymi opłatami, z czego około 0,6 mld dolarów ma zostać wydane w roku fiskalnym 2023, natomiast reszta zostanie podzielona między lata 2024 i 2025.

Od 2021 roku firma HP zatrudniała 51 000 pracowników na całym świecie. Pod koniec 2019 r. zapowiadano redukcje, planując w ciągu trzech lat likwidację od 7 do 9 tys. miejsc pracy i wdrożenie „nowej uproszczonej struktury”. Planowano wówczas zmniejszenie zatrudnienia „poprzez połączenie odejść pracowników i dobrowolnych wcześniejszych emerytur”.

Jak wynika z ogłoszonych ostatnio wyników finansowych, producent odnotował łączną sprzedaż w wysokości 63 mld USD w okresie 12 miesięcy (do 31 października 2022 r.,), co oznacza spadek o 0,8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W okresie trzech miesięcy IV kwartału przychody spadły o 11,2 proc. rok do roku do poziomu 14,8 mld USD. Przychody w dziale poligraficznym firmy spadły o 6 proc. z 20,1 mld USD do 18,9 mld USD w całym roku oraz o 7,1 proc. z poziomu 4,88 mld USD do 4,53 mld USD w IV kwartale. Marża operacyjna w IV kwartale segmentu obejmującego zaopatrzenie, handel i konsumpcję wyniosła 19,9 proc., co oznacza wzrost w stosunku do marży osiągniętej w IV kwartale ubiegłego roku (17 proc.).

Dział HP Personal Systems, który obejmuje stacje robocze, notebooki i komputery stacjonarne, odnotował 2 proc. wzrost przychodów w całym roku, z poziomu 43,4 mld USD do 44,1 mld USD, jednak przychody spadły o 13 proc. rok do roku w IV kwartale, z 11,8 mld USD do 10,3 mld USD. Natomiast zyski osiągnięte przez segment druku wzrosły o 8,8 proc. w IV kw. z 830 mln USD w IV kw. 2021 r. do 903 mln USD, podczas gdy zyski w segmencie Personal Systems spadły o 40 proc. z 764 mln USD w IV kw. 2021 r. do 458 mln USD. Największy udział w strukturze sprzedaży w segmencie druku miał dział materiałów eksploatacyjnych, który odnotował spadek przychodów rok do roku w IV kwartale o 10 proc. z 3,1 mld USD do 2,7 mld USD. Sprzedaż komercyjna wzrosła o 1 proc. rok do roku, z 1,1 mld USD do 1,11 mld USD w IV kwartale, podczas gdy sprzedaż konsumencka spadła o 7 proc., z 725 mln USD do 677 mln USD. W całym roku zyski segmentu druku wzrosły nieznacznie o 0,4 proc., z 3,64 mld USD do 3,65 mld USD, podczas gdy zyski w segmencie Personal Systems spadły o 6,2 proc., z 3,1 mld USD do 2,9 mld USD. Sprzedaż komercyjna za cały rok wyniosła 4,2 mld USD, podczas gdy sprzedaż konsumpcyjna spadła o 11 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem (z 3,29 mld USD do 2,92 mld USD).

Mieliśmy solidne zakończenie roku obrotowego, pomimo poruszania się w niestabilnym otoczeniu makro i słabnącym popycie w drugiej połowie. W czwartym kwartale osiągnęliśmy nasz docelowy zysk na akcję, jednocześnie realizując trzyletni plan tworzenia wartości i przekraczając nasze kluczowe wskaźniki — powiedział prezes i dyrektor generalny HP, Enrique Lores i dodał: Patrząc w przyszłość, nowa strategia Future Ready, którą wprowadziliśmy w tym kwartale, pozwoli nam lepiej służyć naszym klientom i stymulować długoterminowe tworzenie wartości poprzez redukcję kosztów oraz reinwestowanie w kluczowe inicjatywy rozwojowe, aby przygotować naszą firmę na przyszłość.

Opracowano na podstawie informacji portalu Print Week