Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej
2 lut 2023 14:09

Wyższa  Szkoła Kształcenia Zawodowego z siedzibą we Wrocławiu oferuje studia podyplomowe na kierunku „Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej". Zajęcia odbywają się w formule zdalnej i trwają 3 semestry.

Celem tego kierunku studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej (PGF). Słuchacze mają możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do nowoczesnego i skutecznego uczenia w szkole.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotów zawodowych odpowiadającej danej branży. Studia oferują także wiedzę związaną z przygotowaniem w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) na danym etapie edukacyjnym, jak również wiedzę praktyczną, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie pozyskanych informacji z rzeczywistością pedagogiczną.

Program realizowany w ramach tego kierunku został opracowany w oparciu o aktualne podstawy programowe. Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotów zawodowych objętych programem studiów w ramach branży poligraficznej.

Oferta jest skierowana do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania do nauczania przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej, czyli przede wszystkim do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie ww. branży. Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje doświadczenie i potencjał oraz wzmocnić własną pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli. 

Studia skierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. W przypadku braku posiadania takiego przygotowania uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie. Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat na drugi kierunek. Aby skorzystać z rabatu, należy wysłać zgłoszenie w wiadomości mailowej przed dokonaniem płatności na adres: kontakt@studia-online.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie Uczelni https://studia-online.pl/kursy/4866800/studia/podyplomowe/nauczanie-przedmiotow-zawodowych-w-ramach-branzy-poligraficznej-pgf

Opracowano na podstawie informacji Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego