Polpharma wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego
2 mar 2023 08:49

Polpharma, największy producent na polskim rynku farmaceutycznym, wspiera cyrkularność dzięki programowi recyklingu odpadów etykietowych RafCycle firmy UPM Raflatac. Polpharma, jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce, dołączyła do RafCycle w marcu 2022 roku i od tamtego czasu przekazała do recyklingu papierowe odpady etykietowe o łącznej liczbie odpowiadającej 233 drzewom, zachowanym do innych zastosowań. Tym samym uniknięto emisji 3,9 ton CO2e, które powstałyby, gdyby odpad ten trafił do spalarni.

Zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo produktu odgrywają kluczową rolę dla obu wiodących w branży firm, UPM Raflatac i Polpharma. Przystąpienie do programu RafCycle daje Polpharmie możliwość ograniczenia zużycia zasobów naturalnych poprzez przekształcenie odpadów etykietowych w nowe produkty. Recykling odpadów z etykiet pozwala uniknąć emisji CO2e, które powstałyby, gdyby odpady te trafiły do spalarni. Dlatego właśnie warto zamknąć obieg z RafCycle - mówi Patryk Topolnicki, kierownik ds. rozwiązań opakowaniowych, UPM Raflatac. - Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość rynku farmaceutycznego bez paliw kopalnych.

Przyszłość opakowań to gospodarka cyrkularna, w której zrównoważone etykiety mają do odegrania ważną rolę. RafCycle umożliwia firmom dołączenie do obiegu zamkniętego i redukcję śladu węglowego. Gospodarka cyrkulacyjna to wyzwanie, ale też szansa dla każdej firmy. Przystąpienie do Programu  RafCycle daje Polpharmie możliwość ograniczenia zużycia zasobów naturalnych i obciążenia lasów. Przy naszej ogromnej skali produkcji, jako największej firmy farmaceutycznej w Polsce, wdrożenie tego typu rozwiązań przekłada się na istotny efekt środowiskowy - wyjaśnia Grażyna Kaczyńska, kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Polpharma.  

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac