J.S. Hamilton Złotym Sponsorem  Sustainability Packaging Summit
30 lis 2023 11:07

W dniach 14-15 listopada br. w Amsterdamie odbywała się konferencja Sustainability Packaging Summit, poświęcona wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w opakowaniach i ich roli w zmieniającym się świecie. Wśród Złotych Sponsorów wydarzenia, w którym wzięło udział kilkaset osób z całego świata, znalazła się firma J.S. Hamilton – akredytowane polskie laboratorium badawcze, które swoje usługi kieruje przede wszystkim do firm związanych z przemysłem opakowań, współpracujące z różnymi podmiotami z łańcucha dostaw funkcjonującego w tej branży, w tym z drukarniami i przetwórcami opakowań.

Michał Pestka, global business developer w firmie J.S. Hamilton,
który znalazł się wśród jej przedstawicieli obecnych na konferencji, mówi: Z organizatorami tego wydarzenia – firmą Packaging Europe – współpracujemy od dawna. Ponieważ branża opakowań jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności, a kwestie środowiskowe podnoszone są coraz częściej przez naszych klientów i partnerów biznesowych, z zainteresowaniem przyjęliśmy propozycję zaangażowania się w to wydarzenie. Okazało się ono olbrzymim sukcesem i okazją do licznych spotkań z właścicielami marek, dostawcami rozwiązań sprzętowych i materiałowych oraz przetwórcami i drukarniami działającymi w branży opakowań. Wróciliśmy z Amsterdamu z wieloma nowymi kontaktami, miło nam było też spotkać podczas konferencji obecnych klientów J.S. Hamilton, przede wszystkim z Europy Zachodniej. Z Polski było ich relatywnie mało, co może nieco dziwić biorąc pod uwagę nasz potencjał i fakt, że rodzime drukarnie i przetwórcy dostarczają swoje produkty do wielu odbiorców z zagranicy.

Formuła Packaging Sustainability Summit obejmowała rozbudowaną część konferencyjną, na którą złożyły się liczne prezentacje i panele dyskusyjne, oraz wystawienniczą, gdzie firma J.S. Hamilton miała swoje stoisko. Ich wspólnym motywem przewodnim była – jak podkreślali organizatorzy – „zrównoważona transformacja” całej branży opakowań, wraz z jej obecnymi oraz przyszłymi wyzwaniami i problemami.
Nasza działalność w naturalny sposób wpisuje się w pomoc drukarniom opakowaniowym i etykietowym w radzeniu sobie ze zmieniającymi się wymaganiami i oczekiwaniami legislatorów oraz konsumentów – kontynuuje Michał Pestka. – Prowadzimy bowiem wszechstronne badania, m.in. zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, które stale się zmieniają, także z uwagi na kwestie środowiskowe. Wielu właścicieli marek zdaje sobie sprawę, że w szeroko rozumiany zrównoważony rozwój wpisuje się bezpieczeństwo, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i – a może przede wszystkim – dla konsumentów. W zakresie opakowań mówimy tu zatem o zagadnieniach takich jak np. niski stopień migracji stosowanych farb i innych materiałów eksploatacyjnych. Coraz więcej zleceniodawców, np. z kluczowych dla wielu drukarń opakowaniowych branż FMCG czy spożywczej, wymaga raportów z badań całych opakowań bądź materiałów używanych do ich wytworzenia, np. w kontekście uzyskania deklaracji zgodności. Jako akredytowane laboratorium realizujemy takowe na co dzień, a nasza oferta prezentowana podczas konferencji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem.

J.S. Hamilton to polska firma, z siedzibą w Gdyni, od wielu lat zajmująca się badaniami laboratoryjnymi dla wielu różnych sektorów przemysłu. Od początku jedną z kluczowych dla niej jest branża opakowań. Z tego względu z roku na rok jesteśmy coraz bardziej aktywni na różnych wydarzeniach do niej skierowanych – mówi Michał Pestka. – Mieliśmy m.in. własne stoiska na międzynarodowych targach Interpack i FachPack. W wymiarze lokalnym, polskim jesteśmy obecni – jako partnerzy, sponsorzy bądź uczestnicy – na różnych konferencjach, organizowanych przez dostawców, drukarnie czy media branżowe. Każde tego typu spotkanie jest bardzo cenne, gdyż daje możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń, będąc znakomitą okazją do nawiązania dotychczasowych i budowania nowych relacji. Packaging Sustainability Summit to kolejny naturalny krok w naszej strategii marketingowej, tym razem skierowany do klientów i partnerów spoza Polski. Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w tym wydarzeniu i z pewnością rozważymy aktywny udział w kolejnych inicjatywach tego typu – podsumowuje Michał Pestka.

Opracowano na podstawie informacji firmy J.S. Hamilton