Badanie Epson: „Barometr Realiów Klimatycznych”
1 gru 2023 14:01

W ramach cyklicznego globalnego badania Epson: „Barometr Realiów Klimatycznych” podgrupa polskich respondentów dostarczyła interesujących danych na temat świadomości klimatycznej i obaw związanych ze zmianami środowiska w naszym kraju.

Oto podsumowanie wyników z Polski, bazujących na odpowiedziach 562 uczestników.

  1. Problematyka globalna w percepcji Polaków w 2023 roku

Kiedy zapytano Polaków o największe wyzwania, z jakimi zmaga się świat w 2023 roku, spośród 9 zaproponowanych kwestii najczęściej wskazywali oni na:

  • Wzrost cen – 65,5 proc. (w badaniu globalnym miejsce 2. z 53 proc.)
  • Zmiany klimatu – 50 proc. (na świecie nr 1 z 55,3 proc.)
  • Konflikty globalne – 44 proc. (globalnie 4. miejsce 22,6 proc., za ubóstwem z 36,5 proc.)

Zaskakująco niewielu respondentów – zaledwie 9,4 proc. w stosunku do 50 proc. zmartwionych zmianami klimatycznymi – skupiało się na zużyciu paliw kopalnych. Wskazuje to, że jest to pojmowane dosyć  abstrakcyjnie, bez wiązania tego bezpośrednio ze skutkami. Nie odstajemy tu od respondentów z innych krajów – średnio wskazało to w całym badaniu 8,9 proc. uczestników.

Kobiety w Polsce bardziej martwiły się cenami (70 proc.) oraz klimatem (55 proc.) niż konfliktami (41 proc.).

Ciekawe jest też, że dla grupy wiekowej 35-44 lata ceny były główną kwestią zaprzątającą uwagę (75,5 proc.) przy 44 proc. dla kwestii klimatycznych. Tymczasem dla seniorów 65+ głównym problemem były zmiany klimatu (58 proc.), drugim w kolejności konflikty 53,5 proc., a ceny uplasowały się dopiero na 3. miejscu z 44 proc.

  1. Czy zapobiegniemy zmianom klimatu w naszym życiu?

Zdania Polaków były tu podzielone: 36,3 proc. respondentów było optymistycznie nastawionych (na świecie wyraźnie więcej – 47 proc.), a 34,2 proc. pesymistycznie (vs 25,5 proc. w całym badaniu). Wśród kobiet było więcej pesymistek – 39,9 proc. Najbardziej optymistyczne były osoby w wieku 16-24 lata (37,1 proc.) oraz seniorzy 55+ (51 proc.).

  1. Co mogą zrobić firmy, by przeciwdziałać katastrofie klimatycznej

Większość respondentów (55,83 proc.) uważała, że kluczową rolą firm jest ulepszanie recyklingu i ponownego wykorzystania produktów. Drugim najważniejszym działaniem były inwestycje w technologie proekologiczne (49,46 proc.). Najmniej nadziei Polacy pokładali we współpracy firm z rządami i innymi instytucjami  – tylko 10 proc. uważało to za ważne.

Tymczasem dla świata to inwestycje były wskazywane na 1. miejscu z 47,6 proc., a recykling i ponowne wykorzystanie jako 2. z 44,7 proc.  Niewielkie nadzieje związane z nawiązaniem współpracy wyglądały podobnie: 9,3 proc.

  1. Indywidualne działania podejmowane w walce z ociepleniem

Z badania wynika, że Polacy chętnie podejmują indywidualne inicjatywy ekologiczne:

  • 77 proc. używa produktów wielokrotnego użytku, jak trwałe torby na zakupy – 15 proc. zamierza rozpocząć to lada dzień (świat: 68,4 proc., 21,2 proc.)
  • 70 proc. badanych wybiera spacer lub rower zamiast samochodu, a rozpoczęcie tego za chwilę wskazało kolejne 20 proc. (globalnie jest to: 58 proc. i 27 proc.)

Niemniej 22,35 proc. ankietowanych znad Wisły kategorycznie nie zamierza rezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności), a 19,45 proc. nie planuje ograniczać podróży wakacyjnych i służbowych. Wartości globalne wynoszą tu: 18 proc. i 16,9 proc.

  1. Emocje w kontekście klimatu

Polacy głęboko przeżywają sytuację klimatyczną. 29,05 proc. za najbardziej adekwatne określenie uznało strach, 20,4 proc. było zaniepokojonych, a 18,9 proc. zmartwionych. W porównaniu do średniej światowej jesteśmy większymi pesymistami – wyniki ogólne wskazywały na 1. miejscu nadzieję z 24,6 proc., choć strach jest tuż za nią z 24,03 proc.

W grupie wiekowej 16-24 te negatywne emocje były nieco mniej intensywne, co może być spowodowane trudnościami w wyrażeniu uczuć w zastosowanym w badaniu słownictwie.

Wszystkie wyniki badania są dostępne pod adresem: https://bit.ly/3GksSha

Badanie na zlecenie firmy Epson zostało przeprowadzone od 13 do 25.07.2023 przez firmę Censuswide wśród 30 294 respondentów w wieku powyżej 16 lat z 39 krajów. Wśród nich było 562 uczestników z Polski.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson