Heidelberg potwierdza prognozy finansowe
7 lut 2024 12:00

Rozwój sprzedaży i poziom EBITDA zanotowany przez firmę Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) w roku finansowym 2023/2024 mieści się w oczekiwanym zakresie. Po trzech kwartałach (1 kwietnia - 31 grudnia 2023 r.) firma technologiczna osiągnęła sprzedaż w wysokości 1,686 mld euro, głównie dzięki wzrostowi w segmencie opakowań. Po skorygowaniu o zmiany kursów walutowych wartość ta odpowiada poziomowi z poprzedniego roku (1,729 mld euro). Skorygowany wynik operacyjny (EBITDA) był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a jego wartość po trzech kwartałach wyniosła 135 mln euro (skorygowany wynik za poprzedni rok: 125 mln euro). Odpowiednia skorygowana marża EBITDA wzrosła do 8,0% (w poprzednim roku: 7,2%), przy czym w bieżącym roku obrotowym nie pojawiły się żadne pozycje specjalne wymagające uwzględnienia. Wynik netto po opodatkowaniu po dziewięciu miesiącach pozostał wyraźnie dodatni i wyniósł 34 mln euro. Wpływ na wynik w porównaniu z poprzednim rokiem (54 mln euro) miały wyższe wydatki podatkowe, zwiększone koszty odsetek związane z emeryturami oraz brak dodatnich pozycji specjalnych.

W pierwszych trzech kwartałach roku finansowego Heidelberg utrzymał pozycję mimo słabej sytuacji makroekonomicznej. Rozwój sprzedaży oraz EBITDA mieszczą się w spodziewanym zakresie – powiedział dyrektor generalny firm, dr Ludwin Monz.

Po dobrym pierwszym półroczu zamówienia napływające w trzecim kwartale roku obrotowego odzwierciedlały klimat gospodarczy. Ogólnie rzecz biorąc, były one znacznie słabsze i wyniosły 1,692 mld euro (w poprzednim roku: 1,859 mld euro). Podczas gdy rozwój działalności usługowej był stabilny, jednym ze szczególnie negatywnych skutków był spadek w branży sprzętu w Ameryce Północnej i regionie EMEA. Innym powodem tego spowolnienia, oprócz słabszego klimatu gospodarczego, jest fakt, że niektórzy klienci czekają na krótkoterminowy spadek stóp procentowych oraz na innowacje na targach drupa, które rozpoczynają się w maju. Firma Heidelberg aktywnie przeciwdziała spowolnieniu rozwoju rynkowego, inicjując działania, które mają pozytywnie wpłynąć na finanse. W związku z mniejszą liczbą napływających zamówień, od stycznia 2024 r. firma wdraża skrócony czas pracy w niektórych działach kilku zakładów produkcyjnych.

Program tworzenia wartości do końca III kwartału 2023/24 r. zapewni korzyści na poziomie 60 mln euro

Od kwietnia ubiegłego roku firma Heidelberg wybrała do realizacji około 250 inicjatyw na nadchodzące trzy lata w ramach programu tworzenia wartości. Inicjatywy te pomogą wygenerować  wolne przepływy pieniężne dodatnie w przyszłości. Już w bieżącym roku obrotowym działania te odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wolnych przepływów pieniężnych dodatnich, które są oczekiwane na koniec roku obrotowego.

Heidelberg stawia czoła zmienionym warunkom bazowym, działając szybko, aby przeciwdziałać rosnącym kosztom i słabszej sytuacji w zakresie zamówień. Co więcej, program tworzenia wartości już w tym roku finansowym wniesie pozytywny wkład w wolne przepływy pieniężne w wysokości około 60 milionów euro - powiedziała dyrektor finansowa Tania von der Goltz. Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej (przepływy pieniężne z działalności operacyjnej) uległy znacznej poprawie, w szczególności dzięki bardziej efektywnemu zarządzaniu zapasami i należnościami (kapitałem obrotowym) w okresie sprawozdawczym.

Wolne przepływy pieniężne po dziewięciu miesiącach wyniosły -54 mln euro i były niższe niż w poprzednim roku (-16 mln euro), kiedy to były wspierane przez pozytywne pozycje specjalne, takie jak sprzedaż gruntów o łącznej wartości około 72 mln euro. W bieżącym roku obrotowym takie efekty nie zaistniały.

Prognoza potwierdzona
Prognoza na rok obrotowy 2023/2024 pozostaje taka sama, jak opublikowana 14 czerwca 2023 roku. Zakładając, że globalna gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z przewidywaniami instytucji zajmujących się badaniami ekonomicznymi, firma nadal spodziewa się, że sprzedaż w roku obrotowym 2023/2024 dorówna wartości z poprzedniego roku. Oczekuje się również, że skorygowana marża EBITDA pozostanie na poziomie z poprzedniego roku.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg