Polska Izba Druku partnerem Branżowego Centrum Umiejętności
7 lut 2024 09:00

W Opolu powstanie kolejne, drugie już Branżowe Centrum Umiejętności (BCU). Formuła jego działalności będzie nowością w systemie polskiej oświaty. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań.

BCU będzie nową miejską placówką systemu oświaty, przestrzenią współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową oraz samorządem.

BCU w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań będzie nowoczesną placówką edukacyjną, kształcącą zgodnie z innowacyjnymi trendami technologicznymi w branży, a program nauczania będzie stale doskonalony pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców. Projekt zakłada utworzenie bazy dydaktycznej i zaplecza praktycznego oraz nowoczesnego programu szkoleń w dziedzinie poligrafii i introligatorstwa, w szczególności w zakresie 2 zawodów: drukarza offsetowego oraz operatora procesów introligatorskich. Istnieje możliwość rozszerzenia programu nauczania BCU o zawód drukarza fleksograficznego. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona jednostka oświatowa, która łączyć będzie nauczanie na poziomie teoretycznym z edukacją opartą na praktyce. Centrum kierować będzie swoją ofertę do czterech głównych grup docelowych: uczniów, studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych.

Utworzenie i funkcjonowanie Centrum możliwe będzie dzięki pozyskanemu przez Miasto Opole dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 11 mln zł, tj. 100% wartości projektu netto. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 12,8 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie prac budowlano-montażowych, na zakup wyposażenia do pracowni i budynku oraz na wsparcie funkcjonowania i zarządzanie BCU (m.in. szkolenia, zatrudnienie kadry).

Organem prowadzącym BCU będzie Miasto Opole. Projekt realizowany będzie w partnerstwie branżowym z Polską Izbą Druku (PID) – jedyną organizacją samorządu gospodarczego w Polsce posiadającą statutowe uprawnienia i kompetencje reprezentowania wszystkich (bez względu na stosowane technologie druku) podmiotów gospodarczych działających na rynku poligraficznym oraz wytwórstwa opakowań z nadrukiem. „Nasze starania w zakresie szkolnictwa zawodowego młodego pokolenia owocują. To pierwszy, historyczny tak duży sukces Polskiej Izby Druku!” – komentuje Jacek Kuśmierczyk, prezes Polskiej Izby Druku. Zadanie będzie realizowane również przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu – miejsce współpracy nauki i biznesu.

Centrum rozpocznie działalność edukacyjno-szkoleniową na początku 2025 roku. W pierwszym etapie jego funkcjonowania planuje się przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów, 180 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do II kw. 2026 r.

 

Opracowano na podstawie materiałów prasowych BCU