Xerox nadal odczuwa skutki problemów finansowych
8 lut 2024 11:00

Xerox pozostaje optymistą co do swojej pozycji w branży poligraficznej, rozpoczynając drugi rok wdrażania strategii Reinvention. Optymalizację tę wspiera wzrost sprzedaży urządzeń kolorowych w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dotyczy to modeli iGen, Baltoro, Versant i Iridesse.

Nie wystarczyło to jednak, aby zapobiec spadkowi przychodów ze sprzedaży o 3 proc., do 6,9 mld USD (6,42 EUR) z 7,1 mld USD (6,61 EUR). Zyski przed opodatkowaniem zmieniły się ze straty 325 milionów dolarów w ciągu roku na stratę 28 milionów dolarów. Odzwierciedla to pracę nad redukcją kosztów, poprzez uproszczenie struktur operacyjnych i redukcję zatrudnienia.

CEO Steve Bandroczak nazywa rok 2023 kluczowym rokiem dla Xerox, pierwszym rokiem programu Reinvention i przygotowań do długoterminowego repozycjonowania. Nie nastąpi to natychmiast. Xerox spodziewa się dalszego spadku przychodów o 5 proc. w tym roku, częściowo w związku z pozbyciem się niskomarżowych działań niezwiązanych z podstawową działalnością. Likwidacja sprzedaży papieru Xerox w zeszłym roku była częścią tej polityki. Przewiduje 5 proc. poprawę zysków w miarę redukcji kosztów i wpływu zmian wprowadzonych przez Bandroczaka.

Podczas telekonferencji z analitykami Bandroczak powiedział: Poleciłem mojemu zespołowi, aby zwiększył nacisk na wyniki klientów oraz produkty i usługi oparte na rozwiązaniach.

W 2023 r. zwiększona koncentracja na sukcesie klienta przyniosła zamierzone rezultaty, udowadniając, że skupienie na kliencie może zapewnić stabilność przychodów, nawet w tak trudnych branżach jak druk. Wskaźnik Xerox Net Promoter Score uległ poprawie.

Zwiększyliśmy nasz udział w sprzedaży sprzętu na rynkach, na których konkurujemy, i osiągnęliśmy wskaźniki odnowienia przychodów powyżej 100 proc. w przypadku odnowień umów z dużymi klientami, co świadczy o naszej zdolności do sprzedaży nowych usług druku i usług cyfrowych, które z nadwyżką rekompensują zmniejszenie tradycyjnych wydatków na druk.

Dyrektor operacyjny i prezes John Bruno wyjaśnia, że uczestniczył w przekształcaniu innych firm o bogatej historii i z optymizmem patrzy w przyszłość. Aby wygrać na tak trudnym rynku jak druk, musimy być bardziej konkurencyjni, łatwiejsi we współpracy przy prowadzeniu biznesu i dostosowywać się do potrzeb naszych klientów w miarę ewolucji ich potrzeb.

Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox