Wygodniejsza i bezpieczniejsza współpraca online
9 lut 2024 11:00

Kodak uruchomił wersję 10.0 internetowych portali KODAK PRINERGY INSITE, które zapewniają autoryzowanym użytkownikom dostęp 24/7 z dowolnego miejsca. W wersji 10.0 firma Kodak zaktualizowała KODAK PRINERGY INSITE Prepress Portal (IPP) i KODAK PRINERGY INSITE Creative Workflow (ICW) o wiele nowych ulepszeń. Obejmują one poprawę użyteczności dzięki zwijanym listom grup zadań w IPP w celu zmniejszenia ilości przewijania.

PRINERGY INSITE Prepress Portal umożliwia drukarniom i ich klientom przesyłanie zadań, śledzenie postępów, współpracę nad zmianami oraz sprawdzanie i zatwierdzanie zleceń. PRINERGY INSITE Creative Workflow obsługuje kreatywne tworzenie projektów/treści, recenzje, poprawki, zatwierdzenia i zarządzanie zasobami w ramach ściśle kontrolowanego procesu opartego na zadaniach.

Nowo wdrożone uwierzytelnianie dwuskładnikowe podczas logowania chroni dane użytkowników i informacje umożliwiające identyfikację (PII). OAuth (otwarta autoryzacja) dla Microsoft Office 365 jest teraz zintegrowana z IPP i ICW dla większego bezpieczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, zwiększone bezpieczeństwo infrastruktury IPP i ICW pomaga zapobiegać złośliwym atakom.

Ponadto wtyczka INSITE Gateway (wydana w wersji 9.5) umożliwia bezpośrednie połączenie między pakietem ADOBE Creative Suite a PRINERGY INSITE Prepress Portal. Ułatwia to szybkie i dokładne przesyłanie plików PDF utworzonych za pomocą aplikacji kreatywnych do zadania na serwerze IPP.

Wydanie PRINERGY INSITE Portals w wersji 10.0 oznacza, że wszystkie istotne komponenty i opcjonalne dodatki platformy KODAK PRINERGY są teraz aktualne i spójne. Nowa wersja zapewnia drukarkom zwiększoną wydajność, pomaga im szybciej i bezbłędnie spełniać wymagania klientów oraz sprawia, że cyfrowa infrastruktura do współpracy z klientami i kreatywnymi profesjonalistami jest bezpieczniejsza – powiedział Jim Barnes, dyrektor ds. wdrożeń IT w firmie Kodak. – Ta premiera jest kolejnym dowodem na to, że Kodak, jako zaufany partner, nadal wspiera swoich klientów z branży poligraficznej poprzez ciągły rozwój rozwiązań programowych.

Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak