Epson planuje budowę elektrowni na biomasę
12 lut 2024 08:00

Firma Seiko Epson Corporation ogłosiła, że planuje budowę pierwszej elektrowni na biomasę w mieście Iida, w prefekturze Nagano, w Japonii. Epson ma nadzieję na uruchomienie elektrowni w roku obrotowym 2026 (kończącym się w marcu 2027 r.) i jest w trakcie zabezpieczania gruntów i budynków, zawierania umów na budowę i składania dokumentów dotyczących wytwarzania energii.

Firma Epson publicznie zobowiązała się do osiągnięcia ujemnej emisji dwutlenku węgla i uwolnienia się od zasobów podziemnych (nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa i metale) w Environmental Vision 2050. Wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej jest kluczowym środkiem, za pomocą którego Epson stara się osiągnąć swój cel dekarbonizacji, a w grudniu 2023 r. firma Epson zakończyła przejście na całkowicie odnawialną energię elektryczną we wszystkich zakładach Grupy Epson na całym świecie (nie obejmuje niektórych miejsc sprzedaży i dzierżawionych nieruchomości, w których nie można określić ilości zużytej energii elektrycznej).

Nowa elektrownia ma zapewnić firmie Epson energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, wytwarzaną we własnym zakresie w sposób ciągły i zmniejszyć stosunek energii elektrycznej kupowanej przez firmę od zewnętrznych firm energetycznych, promując w ten sposób w społeczeństwie szersze zastosowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Epson planuje zbudować elektrownię w miejscu dawnego Kiribayashi Clean Center, które Minami Shinshu Wide-Area Union zamknęła w grudniu 2017 r.

Wytworzona energia elektryczna będzie sprzedawana na rynku w ramach systemu feed-in premium (FIP), a firma Epson przekształci zużywaną energię elektryczną w energię odnawialną, wykorzystując wartość środowiskową wytworzoną podczas produkcji energii (w przeciwieństwie do systemu taryf gwarantowanych – FIT, w którym energia elektryczna jest kupowana po stałej cenie, w systemie FIP producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, którzy sprzedają energię elektryczną na rynku hurtowym, np. otrzymują premię oprócz ceny sprzedaży. Pomaga to promować stosowanie odnawialnej energii elektrycznej). Ponadto oczekuje się, że energia będzie dostarczana do lokalnych obiektów w przypadku katastrofy lub innej sytuacji awaryjnej.

Elektrownia nie będzie zależna od paliw kopalnych. Będzie ona zasilana głównie niewykorzystanym drewnem z obszaru Minami Shinshu, a także materiałami, takimi jak kora drzew, pożywka dla grzybów i niektóre drewniane palety firmy Epson. Wykorzystując drewno i korę z zaniedbanych lasów, firma Epson przyczyni się również do ich utrzymania.

Budowa tej elektrowni zwiększy współczynnik samodzielnie wytwarzanej energii i spełni kryteria techniczne RE100, które kładą nacisk na zasadę dodatkowości. W przyszłości firma Epson zamierza stworzyć elektrownię o obiegu zamkniętym, w tym poprzez opracowanie technologii wiązania i utylizacji CO2 wytwarzanego podczas produkcji energii.

Firma Epson będzie nadal promować powszechne stosowanie odnawialnej energii elektrycznej, zmniejszać zużycie energii i cyrkulować zasoby na drodze do realizacji wizji środowiskowej 2050.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson