Mondi prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia DS Smith
12 lut 2024 11:00

Firma Mondi potwierdziła, że wstępnie rozważa możliwość połączenia wszystkich własnych udziałów z udziałami należącymi do DS Smith. W oświadczeniu dla inwestorów spółka stwierdziła, że rutynowo rozważa różne opcje w ramach zdyscyplinowanych ram alokacji kapitału, mających na celu przyspieszenie wzrostu w strukturalnie rosnących sektorach opakowań, w których działa. Mondi uważa, że ewentualne połączenie wszystkich udziałów z DS Smith stanowi znakomitą okazję do stworzenia europejskiego lidera w branży zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych na bazie papieru, z następujących powodów:

- możliwości uzyskania dobrej pozycji do czerpania korzyści ze strukturalnych trendów wzrostu w zakresie zrównoważonych opakowań;
- skorzystania ze wzmocnionej integracji pionowej związanej z ekologicznym charakterem papieru, większą odpornością zysków w całym cyklu i zwiększonym bezpieczeństwem dostaw papieru, z korzyścią zarówno dla akcjonariuszy, jak i klientów;

- czerpania korzyści z synergii będącej efektem integracji pionowej, jak również z wysoce komplementarnych pozycji i doświadczenia w obszarze tektury falistej, rozwiązań z tektury falistej i opakowań giętkich, a także spodziewanych korzyści wynikających z efektu skali i wydajności w całym połączonym łańcuchu dostaw i administracji.

Strategia Mondi polega na zapewnieniu wzrostu podnoszącego wartość i, jak wspomniano powyżej, wykorzystuje zdyscyplinowane podejście do przejęć i inwestycji w ramach alokacji kapitału. Każda transakcja z DS Smith będzie oceniana w oparciu o te ramy.
Mondi stwierdziło, że nadal będzie angażować się w utrzymanie silnej i stabilnej pozycji finansowej wspieranej przez solidny rating kredytowy na poziomie inwestycyjnym oraz w politykę dywidendową mającą na celu zaoferowanie akcjonariuszom długoterminowego wzrostu dywidendy w kontekście określonej polityki bezpieczeństwa. Firma dodała, że nie ma pewności, że zostanie złożona oferta nabycia DS Smith.

Zgodnie z zasadą 2.6(a) Kodeksu Mondi jest zobowiązana, nie później niż do godziny 17:00 w dniu 7 marca 2024 r., ogłosić zdecydowany zamiar złożenia oferty na DS Smith zgodnie z zasadą 2.7 Kodeksu lub ogłosić, że nie zamierza składać oferty na DS Smith, w którym to przypadku ogłoszenie będzie traktowane jako oświadczenie, do którego ma zastosowanie zasada 2.8 Kodeksu.

Opracowano na podstawie informacji serwisu Packaging Portal