Fujifilm składa pozew patentowy przeciwko firmie Kodak
25 mar 2024 14:00

Fujifilm wszczęła postępowanie sądowe przeciwko firmie Kodak i twierdzi, że jej bezprocesowe formy drukowe Sonora naruszają patenty Fujifilm.

Pozew o naruszenie patentu został złożony przeciwko Eastman Kodak w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w stanie New Jersey 20 marca br.

Fujifilm powołała się na cztery swoje patenty, które dotyczą różnych aspektów technologii bezprocesowych offsetowych form drukowych, w tym zastrzeżeń dotyczących metod i urządzeń.

Firma Fujifilm oświadczyła, że domaga się zadośćuczynienia, w tym odszkodowania i nakazu sądowego w związku z nieautoryzowaną komercyjną produkcją, użytkowaniem, ofertą sprzedaży lub sprzedażą w Stanach Zjednoczonych i/lub importem bezprocesowych offsetowych form drukowych, które naruszają cztery patenty.

Obejmuje to produkty sprzedawane pod nazwą Sonora X i marką parasolową Sonora XTRA.

Kodak uważa, że roszczenia są bezpodstawne i planuje bronić się energicznie – powiedział przedstawiciel firmy Kodak

Fujifilm oświadczyła również, że w październiku i grudniu 2023 r. Fujifilm Corporation pozwała europejskie spółki zależne Kodak, Kodak GmbH, Kodak Graphic Communications GmbH i Kodak Holding GmbH, za naruszenie powiązanych europejskich odpowiedników amerykańskich patentów, w Jednolitym Sądzie Patentowym i w Niemczech.

Na przestrzeni lat wszczęto wiele postępowań patentowych dotyczących technologii form drukowych.

W zeszłym roku Kodak złożył petycję do Departamentu Handlu USA i Komisji Handlu Międzynarodowego USA. Wezwał w niej do nałożenia ceł na chińskich i japońskich producentów form, którzy importują produkty do USA, powołując się na nieuczciwie niskie ceny, które znacznie podcinają rynek krajowy.

Opracowano na podstawie informacji firmy Fujifilm