Stowarzyszenie Wydawców wzywa do szerszego wsparcia
27 mar 2024 14:00

Brytyjski sektor wydawniczy już teraz odnosi sukcesy, a może odnieść jeszcze większe – czytamy w raporcie opublikowanym w roku wyborczym.

Według raportu zleconego przez Stowarzyszenie Wydawców (ang. Publishers Association), brytyjski sektor wydawniczy może wzrosnąć o 50 proc. w ciągu następnej dekady i przy odpowiednim wsparciu rządu może dodać kolejne 43 000 miejsc pracy.

Raport Vision for Publishing stwierdza, że brytyjska branża wydawnicza ma silną pozycję. Według raportu Public First jest ona warta 11 mld funtów (1,17 mld euro). Jest to więcej niż w raporcie stowarzyszenia z 2023 r., w którym stwierdzono, że w 2022 r. wartość branży wydawnictw książkowych wynosiła 6 mld funtów (7 mld euro). Różnica polega na tym, że Public First patrzy na szerszą definicję, w tym wartość pośrednią i zatrudnienie w sieci detalicznej druku i książek niż stowarzyszenie, które patrzy na swoje główne członkostwo.

Raport został zlecony w celu wywarcia wpływu na polityków w roku wyborczym. Nakreślono w nim pewne działania, które są niezbędne do ochrony sektora: utrzymanie własności intelektualnej i praw autorskich w obliczu zagrożeń ze strony zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, stworzenie stymulatora eksportu dla wydawnictw, zniesienie ostatecznego podatku od czytania (VAT ma zastosowanie do audiobooków), wspieranie kreatywnych grup skupionych wokół wydawnictw w Wielkiej Brytanii, inwestowanie w biblioteki i promowanie uczciwej konkurencji w handlu detalicznym.

Jak czytamy w raporcie, środki te przyniosą Wielkiej Brytanii wartość dodaną w wysokości 5,6 mld funtów (6,53 mld euro) do 2033 r., co przełoży się na dodatkowe 43 000 miejsc pracy w całej branży. Public First szacuje, że 84 000 miejsc pracy jest już wspieranych przez brytyjską branżę wydawniczą. Według stowarzyszenia jest to znacznie więcej niż 29 000 osób zatrudnionych bezpośrednio w branży wydawniczej.

Eksport może wzrosnąć o 20 proc. Wielka Brytania jest już największym eksporterem książek na świecie, dzięki językowi angielskiemu i branży wydawniczej. Raport szacuje, że w publikacjach akademickich istnieje potencjał 66-procentowego wzrostu w tym okresie dzięki ekspansji sektora wiedzy i dążeniu do innowacji.

Dyrektor generalny Stowarzyszenia Wydawców Dan Conway powiedział: Sektor wydawniczy to prawdziwa historia sukcesu Wielkiej Brytanii, napędzająca wzrost gospodarczy, wysoko wykwalifikowane kreatywne miejsca pracy i wiodąca w światowym eksporcie wydawnictw, które przyczyniają się do kulturalnej i akademickiej pozycji Wielkiej Brytanii za granicą.

Jako kraj powinniśmy być niezmiernie dumni z tego, co osiągnął ten sektor, ale nie możemy brać tego za pewnik. W związku ze zbliżającymi się wyborami prosimy polityków ze wszystkich stron o uznanie wartości ekonomicznej branży wydawniczej w Wielkiej Brytanii, ale także jej ogromnego znaczenia kulturowego i akademickiego w inspirowaniu kolejnego pokolenia czytelników, uczniów i liderów. Zapewniamy, że będziemy współpracować, aby odblokować kolejny rozdział tej historii sukcesu i zwiększyć gospodarczy i społeczny wkład brytyjskich wydawnictw w Wielkiej Brytanii.

Opracowano na podstawie informacji serwisu Print Business