Kolejna całkowita modernizacja w drukarni Grafotisak
9 maj 2024 08:00

Po raz kolejny międzynarodowa drukarnia książek Grafotisak całkowicie zmodernizowała swój park maszyn drukujących. Bez przerywania produkcji pięć arkuszowych maszyn offsetowych Speedmaster XL 106 firmy Heidelberg zostało zdemontowanych i kolejno zastąpionych sześcioma maszynami z tej samej serii najnowszej generacji. 44 nowe zespoły drukujące Peak Performance musiały zostać zainstalowane w ciągu dziewięciu tygodni.

Grafotisak ma siedzibę w Grude, w Bośni i Hercegowinie. StipanVranješ założył rodzinną firmę w 1983 r., a obecnie zarządzają nią jego synowie Nikola i Marko. Najważniejszym obszarem działalności, odpowiadającym za ok. 90 proc. sprzedaży, jest produkcja książek na rynek międzynarodowy. Kluczowymi rynkami są Niemcy, USA i Wielka Brytania, a do najważniejszych klientów należą Taschen-Verlag i Harper Collins. Grafotisak dostarcza ponad 25 mln książek rocznie.

Nikola Vranješ opisuje sytuację na rynku książki: Nakłady spadają, czas dostawy jest coraz krótszy, a presja cenowa stale rośnie – wydawcy wymagają również od swoich dostawców metod produkcji i produktów, które spełniają surowe normy środowiskowe i mają najmniejszy możliwy ślad ekologiczny. – Nieustannie musimy przechodzić audyty i udowadniać nasze wysiłki na rzecz neutralności pod względem emisji CO2.

Grafotisak stawia czoła rosnącym wyzwaniom, stale inwestując w nowoczesne technologie produkcyjne. Z reguły wymieniamy naszą technologię co ok. pięć lat, ponieważ tylko w ten sposób możemy utrzymać naszą atrakcyjność na wysoce konkurencyjnym rynku – mówi brat Nikoli, Marko Vranješ. – Dzięki regularnym modernizacjom zwiększamy wydajność i utrzymujemy niskie koszty produkcji. Pomaga nam w tym technologia Push to Stop firmy Heidelberg oraz wysoce zautomatyzowane procesy.

Grafotisak właśnie zakończył nowy cykl inwestycyjny i przeznaczył na to łącznie ponad 20 mln euro. W marcu 2024 r. pięć maszyn Speedmaster XL 106 zostało zastąpionych sześcioma maszynami z tej samej serii nowszej generacji.

Offset arkuszowy najbardziej ekonomiczny pomimo spadających nakładów

Tendencja do coraz mniejszych nakładów jest również widoczna w produkcji książek. Grafotisak odpowiada na to wyzwanie, wykorzystując nowoczesną technologię offsetową. Nikola Vranješ uzasadnia to efektywnością kosztową, doskonałymi wynikami druku, spójnym i precyzyjnym zarządzaniem kolorami oraz standaryzacją procesu, którą może dziś zaoferować tylko druk offsetowy. Nasze obliczenia pokazują, że technologia offsetu arkuszowego jest dla nas najbardziej opłacalnym procesem drukowania o niezrównanej jakości.

Maszyny są idealnie dopasowane do wymagań firmy Grafotisak – mówi Edward Pfeifer, dyrektor ds. sprzedaży na rynkach dealerskich EMEA i Ameryki Łacińskiej w firmie Heidelberger Druckmaschinen AG. Szczególnie podkreśla on wysoką produktywność dzięki funkcji Push to Stop i prostym wskazówkom dla operatora na stacji sterującej Prinect Press Center XL 3.

Technologia pomiarowa i kontrolna Prinect Inpress Control oraz jednoczesna zmiana form za pomocą Autoplate XL przyspieszają procesy przygotowawcze i przyczyniają się do znacznych oszczędności odpadów. Jak zapewnia producent, Hycolor Pro umożliwia również kontrolowanie warstwy roztworu nawilżającego na formach drukujących z poziomu konsoli maszyny i utrzymanie idealnie stabilnego balansu farby/wody nawet podczas zmiany formatu.

Osiągnięty wzrost wydajności jest szczególnie zauważalny w przypadku krótkich serii. Wraz z naszą niezawodną lokalną organizacją serwisową umożliwiamy klientom osiągnięcie maksymalnej dostępności ich mocy produkcyjnych. Cieszymy się, że możemy wspierać Grafotisak jako partner i pomagać w kształtowaniu historii sukcesu firmy – mówi Edward Pfeifer.

Ambitny cel osiągnięty

Termin od przybycia pierwszych ciężarówek do rozpoczęcia produkcji na wszystkich 44 nowych zespołach drukujących Speedmaster wynosił dziewięć tygodni. To było ogromne wyzwanie, które z przyjemnością podjęliśmy – mówi Zoran Mitrovic z Heidelberg Hrvatska, biura sprzedaży Heidelberg w Zagrzebiu. Aby osiągnąć ambitny cel, w całym projekcie uczestniczyły trzy zespoły instalacyjne, z których każdy składał się z czterech techników.

To, że instalacja mogła zostać ukończona w tak krótkim czasie, wynika w dużej mierze z faktu, że każda maszyna Heidelberg jest kalibrowana i testowana natychmiast po ostatecznym montażu w zakładzie produkcyjnym Wiesloch-Walldorf, zanim zostanie wysłana do klienta, przekazuje producent.

Zespół Heidelberg wykonał fantastyczną pracę – mówią Nikola i Marko Vranješ. Opisują oni uruchomienie sześciu nowych maszyn Speedmaster XL 106 jako ważny krok i kamień milowy dla przyszłości Grafotisak. – Rozpoczął się kolejny etap naszej pracy i wspólnie z firmą Heidelberg osiągniemy nasze cele. Cieszymy się, że ta firma jest naszym strategicznym partnerem.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg