Pozytywne sygnały w zmiennym otoczeniu
14 maj 2024 09:56

Firma Arctic Paper S.A. opublikowała wyniki za Q1 bieżącego roku. Nadal mamy do czynienia ze zróżnicowaną sytuacją w biznesie, ze względu na niepewność gospodarki. Jak w takich okolicznościach wypada Grupa Arctic Paper?

Dla segmentu papieru pierwszy kwartał roku jest zwykle jednym z najlepszych. Tymczasem dla Arctic Paper okres od stycznia do marca 2024 przyniósł niższą sprzedaż i zysk niż kwartał porównywalny (Q1 2023). Jednocześnie skonsolidowany wynik za I kwartał 2024 r. był wyższy niż w poprzednim kwartale (Q4 2023). Taki wynik wskazuje na korzyści płynące z konsolidacji segmentów celulozy i papieru, ponieważ oba segmenty równoważą swoje wahania w cyklach gospodarczych. W pierwszym kwartale 2024 r. przychody Grupy wyniosły 965,4 mln PLN (1 032,2), a EBITDA 112 mln PLN (185,5). Marża operacyjna wyniosła 11,6% (18,0%).

Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło i osiągnęło 86 procent (71). Chociaż nadal Grupa koncentruje się na optymalizacji produkcji pod względem rentowności, a nie wolumenu, jest to dla firmy bardziej efektywny poziom wykorzystania mocy.

W segmencie celulozy (Rottneros) sprzedaż netto spadła do 688 mln SEK (744), ponieważ jedną z dwóch celulozowni dotknęły zakłócenia w procesie produkcji. Rottneros zwiększa tempo inwestycji odtworzeniowych, aby zapewnić wysoką i stabilną produkcję celulozy. EBITDA spadła do 35 mln SEK (178) głównie z powodu niższych cen celulozy niż w porównywalnym kwartale (Q1 2023), ale popyt na celulozę nadal umacnia się i towarzyszy temu stopniowy wzrost cen. Wolumen w segmencie celulozy wzrósł do 89 800 ton (87 200).

W segmencie opakowań Grupa kontynuuje inwestycję w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie - rozpoczęcie produkcji planowane jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Arctic Paper kontynuuje także rozwój w segmencie energetycznym. Pod koniec maja do użytkowania oddana zostanie farma fotowoltaiczna w Kostrzynie o mocy 17 MWh, a w 2025 r. firma spodziewa się ją rozbudować o kolejne 9 MWh. Ponadto, obecnie w procesie oceny są potencjalne akwizycje w obszarze energetyki słonecznej. Po okresie sprawozdawczym organizacja podpisała umowę na instalację systemów magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy 24 MW w obiektach w Munkedal i Grycksbo. Oczekuje się, że umowa ta przyczyni się do wzrostu EBITDA w przedziale 10-30 mln SEK rocznie w pierwszych dwóch latach, począwszy od roku 2025, a także zwiększy kompetencje Grupy w zakresie świadczenia usług systemowych dla sieci w przyszłości także w Polsce. Inwestycja w modernizację i rozbudowę instalacji na biopaliwa w Grycksbo jest w toku.

Patrząc w najbliższą przyszłość, perspektywy rynkowe pozostają niejednoznaczne i spodziewamy się, że rok 2024 będzie rokiem pełnym wyzwań. W miarę postępującego ożywienia gospodarczego równowaga między segmentem papieru a celulozy może powoli przesuwać się na korzyść celulozy. Mając solidną sytuację finansową, jako mocny fundament, kontynuujemy dywersyfikację naszej działalności zgodnie ze strategią 4P poprzez nowe inwestycje w opakowania i energię, jednocześnie utrzymując i wzmacniając naszą pozycję biznesową w segmencie papieru i celulozy. – komentuje Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper S.A.

 

Opracowano na podstawie materiałów Arctic Paper S.A.