Ambitne plany poprawy wydajności Koenig & Bauer
15 maj 2024 08:00

Koenig & Bauer zwiększa wysiłki w celu obniżenia kosztów i powstrzymania strat w dziale Digital & Webfed, przy czym wiele zależy od oczekiwanego pozytywnego impulsu związanego z wydatkami w wysokości 10 mln euro na nadchodzące targi drupa.

Przychody spadły we wszystkich trzech działach w pierwszym kwartale, w wyniku czego sprzedaż grupy spadła o 9,9 proc. do 253,2 mln euro, podczas gdy zysk brutto spadł o 13 proc. do 66,9 mln euro.

Straty na poziomie EBIT wzrosły z 3,2 mln euro do 10,2 mln euro.

Dyrektor generalny dr Andreas Pleßke powiedział, że obszary działalności, które obecnie przynoszą straty, zostaną zrestrukturyzowane, a on sam przejmie osobiste kierownictwo nad nowym projektem mającym na celu poprawę wyników operacji działu Digital & Webfed.

Zważywszy na wiele niepewności geoekonomicznych znajdujemy się w trudnym środowisku – stwierdził.

W ramach programu „Spotlight” Koenig & Bauer pracuje nad środkami mającymi na celu zwiększenie przychodów w dochodowych obszarach oraz nad restrukturyzacją obszarów, które obecnie nie przynoszą zysków.

Wiele zależy również od impulsu wygenerowanego podczas i po wiodących na świecie targach drupa, które odbywają się po raz pierwszy po ośmioletniej przerwie.

Dr Pleßke powiedział, że K&B jest zwinna, szybka i elastyczna w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków. Udowodniliśmy to w przeszłości, a ta niezwykła zdolność jest mocno zakorzeniona w DNA naszej firmy od ponad 200 lat.

Nowy projekt „D&W 2.0” ma na celu zaradzenie ciągłym stratom w dziale Digital & Webfed, który w ciągu trzech miesięcy do 31 marca odnotował stratę EBIT w wysokości 6,4 mln euro.

W ostatnim pełnym roku obrotowym dział odnotował wzrost sprzedaży o 23,2 proc. do 172,3 mln euro, ale straty EBIT wzrosły do 23,9 mln euro.

Pleßke będzie nadzorował działania D&W 2.0, podczas gdy Christoph Müller, członek zarządu odpowiedzialny za dywizję, skoncentruje się w większym stopniu na sprzedaży, usługach i partnerstwach strategicznych.

K&B informuje, że przyjmowanie zamówień w dziale odzwierciedlało obecny tymczasowy zastój na rynku tektury falistej, a także fuzję Smurfit Kappa i WestRock.

W dziale maszyn specjalnych nowy projekt „BNSx” ma na celu optymalizację struktur tworzenia wartości operacyjnej w zakładach w Austrii i Szwajcarii. Projekt ten będzie nadzorowany przez dyrektora finansowego dr Stephena Kimmicha.

W Sheetfed, największym oddziale grupy, Koenig & Bauer odnotował „zachęcającą” poprawę w zakresie przyjmowania zamówień do 171,7 mln euro po spadku zamówień pod koniec ubiegłego roku.

Przychody z offsetowego druku arkuszowego wyniosły 141,2 mln euro, w porównaniu do 157,3 mln euro rok wcześniej, a dział odnotował niewielką stratę EBIT w wysokości 300 000 euro.

Dalsze cięcia kosztów w ramach programu „Spotlight” i środki poprawy wydajności zostaną podjęte w całej grupie, a program zostanie odpowiednio skalowany na podstawie rzeczywistych efektów potargowych.

Opracowano na podstawie informacji firmy Koenig & Bauer