Heidelberg kończy udany rok finansowy
15 maj 2024 14:00

Nowy Heidelberg Speedmaster XL 106

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) jest dobrze przygotowana na nadchodzące targi drupa (28 maja - 7 czerwca). Świadczą o tym wstępne dane za miniony rok obrotowy 2023/2024, potwierdzające, że firma osiągnęła prognozowane cele. Pomimo trudnych warunków gospodarczych i geopolitycznych, a także presji kosztowej na materiały, energię i personel, przedsiębiorstwo zdołało utrzymać sprzedaż na stabilnym poziomie około 2,4 mld euro (w poprzednim roku: 2,435 mld euro), a skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 7,2 proc.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły około 50 milionów euro, przy czym w roku sprawozdawczym nie uwzględniono żadnych pozycji specjalnych, takich jak sprzedaż aktywów nieoperacyjnych. Oznacza to, że w minionym roku obrotowym osiągnięto najwyższe wolne przepływy pieniężne od ponad 10 lat, jeśliby skorygować te z poprzednich lat o zawarte w nich pozycje specjalne. Uzyskane wyniki podkreślają udane wdrożenie programu zwiększania wartości, który jeszcze bardziej poprawił odporność finansową firmy.

Dyrektor generalny Heidelberga, dr. Ludwin Monz ocenia: Byliśmy w stanie osiągnąć nasze cele finansowe w trudnym otoczeniu gospodarczym. Finansowe wyniki firmy były solidne. Nasz program zwiększania wartości jest ważnym elementem pozycjonowania Heidelberga w przyszłości.

Program zwiększania wartości: większa swoboda finansowa dla dalszego rozwoju firmy

W ramach programu zwiększania wartości Heidelberg zidentyfikował ponad 250 działań mających na celu podniesienie wydajności i wzmocnienie bazy finansowej, które są na bieżąco wdrażane. W roku obrotowym 2023/2024 działania zainicjowane na wczesnym etapie z powodzeniem zrekompensowały znaczny negatywny wpływ spadku wielkości produkcji i rosnących kosztów na zyski. Działania mające na celu optymalizację kapitału obrotowego netto również korzystnie wpłynęły na na wolne przepływy pieniężne.

Nowy co-robot "StackStar C"

Tania von der Goltz, dyrektorka finansowa Heidelberga, mówi: Prężny rozwój rentowności i wolnych przepływów pieniężnych jest dowodem naszej dyscypliny finansowej i zdolności do osiągania wiarygodnych wyników nawet w trudnym otoczeniu. W roku finansowym, który charakteryzował się spadkiem zamówień w całej branży, osiągnęliśmy nasze cele i spełniliśmy nasze prognozy dzięki programowi zwiększania wartości, który zainicjowaliśmy na wczesnym etapie.

Napływające zamówienia także osiągnęły solidny poziom w minionym roku obrotowym 2023/2024. Chociaż w porównaniu z poprzednim rokiem ich spadek wyniósł ok. 6 proc., to dzięki dobrej pozycji rynkowej Heidelberga rozwijał się lepiej niż średnia w branży. Po słabszym trzecim kwartale (508 mln euro) sytuacja uległa znacznej poprawie w czwartym kwartale, w którym wartość zamówień wyniosła nieco poniżej 600 mln euro. Ten pozytywny rozwój był napędzany przez silny biznes w Azji, szczególnie w Chinach.

Innowacje na targach drupa - szeroka baza klientów mocną stroną firmy

Heidelberg przygotowuje się do udanych targów drupa, na których zaprezentuje innowacje technologiczne wspierające drukarnie w ich największych wyzwaniach. Automatyzacja i cyfryzacja łańcucha wartości, a także rozwiązania przeznaczone do oszczędzania zasobów znajdą się w centrum uwagi obu segmentów firmy. Prezentacja na nadchodzących targach innowacji w dziedzinie druku offsetowego, cyfrowego i fleksograficznego, uzupełnionych o co-roboty wykorzystywane do przetwarzania produktów po druku, dowiodą, że firma jest zorientowana na przyszłość. W osiąganiu sukcesu Heidelberg ma zamiar jeszcze silniej polegać na swojej szerokiej i ugruntowanej bazie klientów, a także na globalnie zorganizowanej i wiodącej w branży sprzedaży i usługach, tak by z zyskiem kształtować ambicje wzrostu w nowych segmentach rynku.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg