Między greenwashingiem a odpowiedzialnym działaniem
4 lip 2024 07:43

Sytuacja z etykietami ekologicznymi jest podobna do tej z certyfikatami energetycznymi lub ekologicznymi. Wielu konsumentów wie teraz, że nie wszystko, co wydaje się zielone, jest zielone. Dlatego aby umieścić produkty drukowane w zielonym świetle, firmy poligraficzne powinny uważnie przyjrzeć się i ocenić etykiety przed ich użyciem. Ważne jest również, aby klienci drukarni wiedzieli o istniejących etykietach i wybierali te właściwe. Od dłuższego czasu nie decyduje już tylko cena. Społeczeństwo ma oczy szeroko otwarte. Działania neutralne dla klimatu stały się kryterium zakupowym.

Ogromny wybór ekoetykiet

W świecie druku istnieje obecnie ponad 100 różnych oznaczeń etykiet, z których wszystkie podchodzą do tematu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju z innym spojrzeniem. Oto niektóre z nich:

  1. The Blue Angel

Błękitny Anioł to najstarsze oznaczenie ekoetykiet dla produktów drukowanych. Certyfikat wyróżnia tych, którzy zastosują się do różnych kryteriów, takich jak ochrona zasobów, wykorzystanie chemikaliów, przyjazne dla środowiska stosowanie wykończeń i atramentów.

Od 1 lutego 2015 r. istnieje Błękitny Anioł dla produktów drukowanych (RAL-UZ 195), który dodatkowo określa wymagania dotyczące przyjazności dla środowiska procesów drukowania.

  1. Certyfikaty „Drukowanie neutralne dla klimatu”

Różne oznaczenia etykiet, jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się do neutralności klimatycznej produktów drukowanych. Określają one emisję dwutlenku węgla i oceniają ślad CO2 firmy. Oznaczenie to może być również przyznane w przypadku wysokich wartości CO2 w procesie drukowania, ale przyczynia się do kompensacji CO2 w inny sposób.

Jest to również powód, dla którego wiele z tych etykiet jest krytykowanych za greenwashing. To, czy ktoś postrzega to w ten sposób, należy jednak pozostawić własnemu osądowi. Wspieranie projektu ochrony klimatu z pełnym zaangażowaniem jest z pewnością godne pochwały i zasługuje na uznanie.

Klient może stwierdzić na podstawie wyróżnienia, czy firma uczestniczy w programie kompensacyjnym. Firmy otrzymują wówczas stopniowane wyróżnienie „Firma kompensująca CO2”.

  1. Standard zarządzania energią ISO 50001

Międzynarodowy standard zarządzania energią ISO 50001 przyznaje certyfikaty firmom, które w sposób ciągły i systematyczny optymalizują swoją wydajność energetyczną. Norma opisuje wytyczne dotyczące drogi do pełnej neutralności klimatycznej bez odchyleń.

  1. Polityka oznaczania ekologicznego UE „028 Druckerzeugnisse”

EU ECO-Label Guideline 028 Druckerzeugnisse jest oznaczeniem porównawczym. Jeśli produkt lub usługa działają lepiej niż porównywalne oferty, są oznaczone wyróżnieniem. Drukarnie również otrzymują tę etykietę.

  1. FSC

W świecie drukarskim oznaczenie FSC jest powszechnie znane. Jako nabywca produktów opatrzonych oznaczeniem FSC, możesz zobaczyć, że producent uczestniczy w projektach ponownego zalesiania, a także wykorzystuje wyłącznie włókna drzewne pochodzące z ekologicznej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

  1. PEFC (Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej)

Wyróżnienie PEFC jest odpowiednikiem certyfikatu FSC. Produkty z drewna i papieru z etykietą PEFC pochodzą z ekologicznie, ekonomicznie i społecznie zrównoważonej gospodarki leśnej.

  1. ISO 14001

Norma ISO 14001 certyfikuje firmy, które stosują system zarządzania środowiskowego i spełniają wymagania normy.

  1. Ecoprofit

Ecoprofit to efekt współpracy między firmami i gminami. Jest uważany za punkt wejścia dla systemów zarządzania środowiskowego EMAS i ISO 14001 i jest nawet częściowo dotowany przez państwo. W przeciwieństwie do innych certyfikatów, tutaj nacisk kładziony jest na efektywność ekologiczną firmy. Ma ona zostać zwiększona przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

  1. EMAS

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) to europejski system zarządzania środowiskowego (EMS). Norma ISO 14001 jest zintegrowana z EMS. Dalsze wymagania tej normy ISO są nakładane na procedury i systemy firmy. Jednocześnie oceniane są wyniki firmy w zakresie ochrony środowiska.

Internetowy rejestr Umwelt Index Druck ocenia firmy poligraficzne pod kątem zrównoważonego i świadomego ekologicznie zachowania. Oprócz certyfikatów, oceniane są również specyficzne dla produkcji i dobrowolne działania środowiskowe firm.

UmDEX publikuje listę, w której sprawdza i ocenia wszystkie firmy poligraficzne pod kątem zachowań przyjaznych dla środowiska. Rejestr jest wsparciem dla każdego kupującego, który sam chce działać w sposób świadomy ekologicznie.

Należy uważać na całkowite porzucenie ekoetykiet. Żadna etykieta nie jest rewelacją.

Jürgen Zietlow z UmDEX również przed tym ostrzega. Przytacza on wyniki różnych badań, które wskazują na ryzyko utraty popularności wśród konsumentów końcowych przez produkcje white label. W końcu konsument końcowy również widzi na pierwszy rzut oka, że brakuje wyróżnienia ekologicznego i ocenia to krytycznie.

Opracowano na podstawie informacji organizatora targów drupa