Œwiatowa premiera Roland 900 XXL
6 gru 2016 14:43

W zwišzku ze œwiatowš premierš maszyny Roland 900 w formacie XXL, firma MAN Roland zorganizowała w dniach 8-16 kwietnia w Graphic Center w Offenbach forum technologiczne. Grupy drukarzy, które przybywały z różnych częœci Europy do MAN Roland, zwiedzały zakład produkujšcy maszyny z serii Roland 900 w Mainhausen, a następnie brały udział w Forum Technologicznym w Graphic Center w Offenbachu. Specjaliœci z firmy MAN Roland informowali o możliwoœciach zastosowań i zaletach drukowania na maszynach wielkoformatowych. Dotychczas produkowane maszyny z serii Roland 900 w formacie 7(1120 x1620 mm) i 7b (1200 x 1620 mm) sprawdziły się na rynku w drukowaniu ksišżek, jak również w produkcji map, wielkoformatowych displejów lub opakowań. Natomiast nowoczesna maszyna, która właœnie w tych dniach miała swojš premierę, w formacie 8 (1300 x 1850 mm) otwiera nowe możliwoœci w drukowaniu plakatów Đ City-Light-Poster. W czasie trwania forum w dniu 11 kwietnia zaproszono grupę prawie 30 dziennikarzy prasy branżowej z krajów europejskich na specjalnie dla nich przygotowanš sesję ăRoland 900 XXL Technologieforum 2003Ó. Zapowiadana wielkoformatowa offsetowa maszyna arkuszowa Roland 900 XXL miała swojš premierę produkcyjnš w siedzibie Graphic Center w Offenbach. Dziennikarze wysłuchali referatów dotyczšcych oferty offsetowych maszyn arkuszowych nie tylko z serii 900. Sporo czasu poœwięcono nowej konstrukcji wielkoformatowej maszyny Roland 900 w formatach 7, 7b i 8. Po referatach zaproszono dziennikarzy na pokaz produkcyjny (przyrzšd oraz drukowanie na papierze i kartonie). Pokaz odbył się w niespotykanej oprawie muzyki i œwiateł. Uczestnicy forum technologicznego bezpoœrednio przy maszynie mieli możliwoœć zadawania pytań i byli informowani o jej możliwoœciach produkcyjnych. Maszyna została wyposażona we wszystkie elementy automatyzacji i elektronicznego sterowania funkcjami tak jak w maszynach œrednioformatowych (artykuł na ten temat został zamieszczony w Poligrafice nr 2/2003 na stronie 46). Oprócz maszyn Roland 900 w formacie 7b i Roland 900 XXL prezentowana była również wielkoformatowa złamywarka kasetowa firmy MBO T 1120. W tym samym dniu wraz z dziennikarzami w Offenbach przebywała też duża grupa poligrafów z Hiszpanii. AO