1% dla Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
6 gru 2016 14:52

Z całą serdecznością dziękujemy wszystkim życzliwym, którzy przekazali na konto naszej Fundacji 1% podatku za 2008 rok. Z uznaniem należy podkreślić, że niektórzy z Szanownych Darczyńców dokonali wpłat wyższych, niż mogli je odpisać w PIT-36 lub PIT-37. Jesteśmy pełni optymizmu i ufności zwracając się ponownie do wszystkich związanych z branżą papierniczo-poligraficzną w Polsce o pozytywne włączenie się i wsparcie odpisem 1% podatku za 2009 r. na rzecz Naszej Fundacji, która ma status organizacji pożytku publicznego. Informujemy uprzejmie, że nastąpiło przełomowe uproszczenie przez Ministra Finansów przepisów związanych z odpisem 1% podatku za 2009 rok. Podatnik rozliczający się indywidualnie z Urzędem Skarbowym nie musi już przekazywać przelewem wyliczonej kwoty na konto, ale na wzorach deklaracji podatkowych PIT (36, 36L, 37) w przygotowanych jednolitych rubrykach pod nazwą „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – OPP” wybierając Fundację, może wpisać „Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych” z dopiskiem „Łódź”, „Mazowsze” lub „Małopolska” i w pozycji „Numer KRS” i dalej wpisując numer naszego KRS – 0000076130 – w pozycji obok nakreślić wnioskowaną kwotę, która nie może być wyższa niż 1% obliczonego podatku. Pracownik, za którego rozliczenia podatku dokonuje zakład pracy, wypełnia w podobny sposób na podstawie otrzymanej kopii PIT-40 deklarację podatkową PIT-37 i przekazuje tylko do Urzędu Skarbowego. Szanowny Emeryt lub Rencista też może przekazać 1% podatku za 2009 rok na konto naszej Fundacji wypełniając PIT-37 na podstawie otrzymanej kopii PIT-40 z ZUS. Końcowy termin składania wypełnionych PIT (36, 36L, 37) to data 30 kwietnia 2010 roku. Na podstawie wypełnionego i podpisanego przez podatnika kwestionariusza PIT - Urząd Skarbowy sam prześle ustaloną kwotę na rachunek Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Jednocześnie pragniemy poinformować, że w 2009 roku podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (między innymi wpisanych na listę OPP), w ramach limitu 6% dochodu. Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. (szczegóły na stronie internetowej Fundacji: www.frkp.pl). Będziemy wdzięczni za życzliwe ustosunkowanie się do naszego apelu, a tym samym za przekazanie 1% z Państwa podatków na Fundację Rozwoju Kadr Poligraficznych, której zadaniem jest wspierać i rozwijać gałąź związaną z papiernictwem i poligrafią w Polsce. Jednocześnie prosimy o przekazywanie darowizn wszystkich tych Państwa, którzy wierzą w nasze intencje i rozumieją współczesne potrzeby rozwoju papiernictwa i poligrafii oraz fakt, że instytucje, uczelnie wyższe i szkoły bez Państwa wsparcia są narażone na walkę o przetrwanie. A przecież papier obecny jest w naszym życiu od XIX stuleci. Dlatego liczymy na wsparcie dla tej tradycji oraz na propagowanie nowych technik jego wykorzystania. Z wyrazami szacunku Rada i Zarząd Fundacji

error: Kopiowanie zabronione!
cript>