10 lat TOLKA
6 gru 2016 14:43

Po raz kolejny na naszych łamach piszemy o Drukarni im. Karola Miarki, która od 10 lat po przekształceniach własnoœciowych jest własnoœciš Adolfa Jańczyka i działa w ramach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TOLEK. 10 lat w stosunku do 129 lat, które upłynęły od czasu powstania Drukarni im. Karola Miarki na Górnym Œlšsku, to nieporównywalny okres, ale te 10 lat to okres dynamicznego rozwoju tej wielce zasłużonej dla krzewienia polskoœci w zaborze pruskim na terenie Górnego Œlšska drukarni. 13 wrzeœnia na uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu przybyli załoga drukarni i wielu znakomitych goœci, między innymi: senator RP Adam Graczyński, posłowie Jan Rzymełka i Eugeniusz Wycisło, władze miasta i powiatu Mikołów z burmistrzem Markiem Balcerem na czele, dyrektor produkcji WSiP Roman Tomczok, Tamara Jończyk z wydawnictwa Macmillan Polska oraz wielu klientów-wydawców i przyjaciół właœciciela oraz Drukarni TOLEK. W programie uroczystoœci goœcie mieli możliwoœć zwiedzenia drukarni i zapoznania się z jej nowoczesnym wyposażeniem (patrz PoligrafikA nr 9/03). Główna częœć uroczystoœci odbyła się w Mikołowskim Domu Kultury przy odrestaurowanym rynku. Prowadzšcy spotkanie prezentujšc drukarnię i jej dorobek przytoczył słowa właœciciela wypowiedziane przed 10 laty: zrobię z tego zakładu najlepszš drukarnię na Górnym Œlšsku! Adolf Jańczyk w swoim wystšpieniu podziękował władzom lokalnym: Bez ich wsparcia i życzliwoœci ta drukarnia nie osišgnęłaby ponownie takiej œwietnoœci, jakš posiadała Drukarnia im. Karola Miarki w okresie międzywojennym. Wyraził również podziękowanie i uznanie dla zaangażowanej w sprawy zakładu całej bez mała 120-osobowej załogi. Po częœci oficjalnej i smakowitym obiedzie przy dŸwiękach kapeli zabawa trwała do póŸnych godzin wieczornych. AO

error: Kopiowanie zabronione!