10 lat z :Apogee
6 gru 2016 14:50

Jubileuszowe spotkanie użytkowników systemu Agfa :Apogee było okazją do zapoznania się m.in. z najnowszą wersją pakietu dla firm poligraficznych i wydawniczych :Apogee Suite 6.0 oraz stanowiącymi jego integralną część systemami :Apogee Prepress 6.0 i :Apogee Portal 6.0. Konferencja użytkowników :Apogee to – jak powiedział podczas powitania Wojciech Pawłowski, dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o. – spotkanie, którego formuła opiera się na dwóch filarach: transferze wiedzy oraz szeroko rozumianym partnerstwie biznesowym. 10. jubileuszowa edycja konferencji odbyła się w podwarszawskim Józefowie w dniach 19-21 października, a wzięła w niej udział niemal setka osób z całej Polski. Krzysztof Sadziński, presales manager w firmie Agfa Graphics Sp. z o.o. na wstępie podzielił się ze słuchaczami statystykami związanymi z liczbą instalacji systemu :Apogee w naszym kraju (a jest ich w sumie już ponad setka) z uwzględnieniem: wdrożeń realizowanych w poszczególnych latach (w roku 2008, który okazał się rekordowym, było ich 28), różnych wersji (najwięcej, bo 35 systemów dostarczono w wersji 4.0) i odmian oprogramowania (liderem jest wersja Control – 27 licencji), formatów naświetlarek sterowanych przez systemy oraz lokalizacji klientów (w tej kategorii pierwsze miejsce zajęła Warszawa z 12 systemami). Krzysztof Sadziński zaznaczył też, że na całym świecie pracuje już ponad 5 tysięcy systemów z rodziny :Apogee. Następnie krótko przedstawił cztery moduły wchodzące w skład pakietu :Apogee Suite 6.0 – system produkcyjny :Apogee Prepress, portal internetowy :Apogee Portal, moduł :Apogee Publish (oferujący narzędzia pozwalające na wykonanie wszystkich działań związanych z przygotowaniem zlecenia) oraz :Apogee Color (zawierający narzędzia do proofingu i zarządzania barwą). Krzysztof Sadziński przedstawił również nowości i udoskonalenia wprowadzone w systemie produkcyjnym :Apogee Prepress 6.0, do których należą m. in.: Multi Part Job (udoskonalone tworzenie i przetwarzanie prac wieloczęściowych), PlateMaker (nowy, zastępujący PrintDrive moduł pozwalający na stero-wanie naświetlarką CtP), Quick Proof (moduł do proofingu działający zgodnie ze schematem „przeciągnij i upuść”, będący standardową funkcją rozszerzenia HardCopy Proof), Preflight (własny, stworzony przez Agfa Graphics silnik wstępnej inspekcji plików, będący standardową funkcją rozszerzenia Enhance to Manage), sterownik GDI/XPS Driver (umożliwiający podłączenie wszystkich drukarek pracujących na platformie Windows) oraz możliwość proofingu w urządzeniach Epson Color Stylus Pro 7900/9900. Z kolei wśród poprawek i udoskonaleń wprowadzonych w wersji :Apogee Prepress 6.0 Krzysztof Sadziński zwrócił szczególną uwagę na: Versioning (moduł pozwalający na wizualną kontrolę wersji płyty i wyłapywanie ewentualnych różnic), opcję automatycznego pozycjonowania rozkładówek, Digital Print Link (moduł integrujący system :Apogee z cyfrową maszyną drukującą w oparciu o format JDF/JMF), zaktualizowane komponenty dostarczane przez firmę Adobe (PDF Print Engine v2.0, Normalizer 9, obsługa PDF 1.8 i CPSI) oraz opcję wirtualizacji (wykorzystanie maszyn wirtualnych przy nadmiarowości danych). O praktycznych doświadczeniach z systemem :Apogee Prepress 6.0 z Piotrem Hincem i Januszem Kownackim –przedstawicielami gdańskiej drukarni Grafix Centrum Poligrafii, będącej jego pierwszym w Polsce użytkownikiem, rozmawiał Adam Skierkowski, starszy specjalista ds. oprogramowania w Agfa Graphics Sp. z o.o. Podczas dyskusji, prowadzonej w konwencji studia telewizyjnego, poruszono wiele aspektów związanych z procesem implementacji oprogramowania i sterowanych nim naświetlarek (wraz z systemem :Apogee Prepress 6.0 drukarnia zakupiła dwa pełnoformatowe urządzenia :Avalon N8), problemów, jakie mogą pojawić się w czasie wdrożenia, a także konieczności bliskiej współpracy między dostawcą rozwiązania i klientem. Przedstawiciele firmy Grafix zaznaczyli, że po instalacji upgrade’u do wersji 6.0 pliki przetwarzane są o 50 proc. szybciej, zaś sama inwestycja została de facto „wymuszona” przez klientów, którzy coraz częściej dostarczali dokumenty PDF w wersji 1.8 (nieobsługiwanej przez system :ApogeeX 3.5 wcześniej stosowany w gdańskiej drukarni). Jedna z sesji prezentacyjnych poświęcona była portalowi :Apogee Portal 6.0, ze szczególnym uwzględnieniem modułu WebApproval. Prowadzona wspólnie przez Krzysztofa Sadzińskiego i Adama Skierkowskiego, pozwoliła uczestnikom konferencji zapoznać się z teoretyczną i praktyczną stroną funkcjonowania tego rozwiązania, umożliwiającego aktywne włączenie zleceniodawcy w proces produkcji. Maciej Baur, product manager w firmie Agfa Graphics w przystępny sposób omówił różne sposoby reprodukcji barw, kwestię postrzegania barw przez człowieka, standardy stosowane w teorii barwy i podstawy zarządzania barwą. W referacie nie zabrakło elementów związanych z wchodzącym w skład pakietu :Apogee Suite 6.0 modułem :Apogee Color 6.0 i narzędziami go tworzącymi. Na zakończenie Mirosław Opolski, specjalista ds. płyt offsetowych w Agfa Graphics Sp. z o.o., przedstawił najważniejsze terminy związane z procesami standaryzacji w drukarni (kalibracja, linearyzacja), rodzaje i charakterystykę płyt offsetowych (pozytywowe, negatywowe) występujących w ofercie Agfa Graphics, procedury linearyzacji i kalibracji oraz korzyści z nich wynikające. Podczas konferencji użytkowników systemu :Apogee wystąpił również przedstawiciel firmy Adobe Polska, Paweł Molga, który scharakteryzował najważniejsze nowości w pakiecie Adobe Suite, ze szczególnym uwzględnieniem programu InDesign Server. Omówił jego typowe zastosowania i modele licencyjne, rodzaje użytkowników, jak też rozwiązania partnerskie powstałe w oparciu o to narzędzie bądź je wykorzystujące, wśród których jest system :Apogee Prepress. Poszczególne elementy pakietu :Apogee Suite 6.0 były omawiane także następnego dnia, podczas trzech niezależnych od siebie sesji warsztatowych, których tematyka została w dużej mierze przygotowana na podstawie pytań i sugestii przesłanych przez uczestników konferencji. Warto dodać, że każdy uczestnik spotkania miał też możliwość zabrania ze sobą własnych druków, które przedstawiciele Agfa Graphics poddawali bezpłatnej kontroli jakości wg zaleceń norm ISO 12647-2 i 12647-7. Konferencję – tradycyjnie już – zakończył konkurs wiedzy na temat systemu Agfa :Apogee. Po wstępnych eliminacjach na „placu boju” pozostało sześciu finalistów, z których 1. miejsce zajęli ex aequo Grzegorz Gałczyński z kieleckiej firmy Partners Studio i Piotr Siłakowski z gdańskiej drukarni Druk Markuszewscy. Opracowanie: AN

error: Kopiowanie zabronione!
cript>