10-lecie Poligrafii SA
6 gru 2016 14:42

20 wrzeœnia w Zamku Ujazdowskim w Warszawie uroczyœcie œwiętowano jubileusz 10-lecia kieleckiej Poligrafii SA Đ jednej z trzech największych polskich drukarń. 10 lat, które minęły od powstania Poligrafii SA, firma okreœla mianem dekady sukcesu Đ i nie ma w tym ani odrobiny przesady. Wielokrotnie pisaliœmy na naszych łamach o tym zakładzie, który nieustannie się rozwija (obecnie sš to w zasadzie trzy zakłady: w Kielcach, Katowicach i Starachowicach), inwestuje (najnowsze inwestycje to maszyna heatsetowa Heidelberg Sunday 4000 i system CtP CreoScitex VLF Trendsetter, o których pisaliœmy w numerze lipcowym), a także jest jednš z nielicznych w naszej branży spółek notowanych na giełdzie. Tak więc gratulacje i życzenia, składane na ręce pani prezes Heleny Zych przez licznie przybyłych goœci, były w pełni zasłużone. Pani prezes krótko przedstawiła dokonania Poligrafii SA w cišgu minionego dziesięciolecia, podkreœlajšc rolę współpracowników i klientów w osišgnięciu przez firmę niekwestionowanego sukcesu. W oficjalnych wystšpieniach wojewoda œwiętokrzyski Wojciech Lubawski i wiceprezydent Kielc Alojzy Sobura przypominali o znaczeniu Poligrafii SA dla rozwoju regionu i miasta. O jej pozycji w czołówce polskich przedsiębiorstw mówił prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski. Jacek Pogonowski, reprezentujšcy Baring Private Equity Partners Đ inwestora strategicznego Poligrafii SA Đ zwrócił uwagę na ewenement w skali nie tylko polskiej, ale być może i œwiatowej, jak stwierdził, mianowicie na fakt, że w skład zarzšdu firmy wchodzš wyłšcznie kobiety. Czyżby to stanowiło klucz do sukcesu? Zgodnie z tradycjš uroczystoœci urodzinowej nie zabrakło imponujšcego tortu w modnym kolorze różowym z logo Poligrafii SA, z którego prezes Helena Zych odkroiła pierwszy kawałek, a następnie Đ jak to żartobliwie okreœliła Đ ăwyznaczyła kierunekÓ dalszego podziału. Wszyscy obecni wznieœli toast szampanem za dalszš pomyœlnoœć firmy, jej zarzšdu i pracowników. Wœród goœci byli m.in.: Witold Zaraska Đ długoletni prezes Exbudu, przedsiębiorstwa zwišzanego z powstaniem Poligrafii SA, obecny przewodniczšcy Rady Business Centre Club; Jerzy Hoppe Đ wiceprezes Polskiej Izby Druku oraz Zdzisław Adamski Đ dyrektor Biura PID; Krzysztof Pindral Đ prezes Heidelberg Polska; Jerzy Majewski Đ prezes International Paper-Kwidzyn SA; Henrik Stjernvall Đ prezes Stora Enso Polska; Grzegorz Œledziewski Đ prezes UPM-Kymmene Sp. z o.o. Ozdobš wieczoru był występ gwiazdy, czyli zespołu Brathanki; tu ciekawostka: autor tekstów piosenek zespołu, Zbigniew Ksišżek, pochodzi z Kielc! Dodatkowš atrakcję stanowiły przysmaki dostarczone przez Qchnię Artystycznš Magdy Gessler oraz muzyka zespołu dixielandowego. Redakcja Poligrafiki życzy Poligrafii SA pomyœlnoœci i dalszego rozwoju. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>