18. Międzynarodowe Biennale Plakatu
6 gru 2016 14:42

W sobotę 8 czerwca w Muzeum Plakatu w Wilanowie odbyła się w godzinach przedpołudniowych konferencja prasowa, na której przedstawiono nagrodzone plakaty wyłonione przez jury spoœród ponad 2000 prac zgłoszonych do konkursu w ramach 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu. Jury w składzie: Andrey Logvin (Rosja), Frieder Mellinghof (Niemcy) i Władysław Pluta (Polska) pod przewodnictwem Davida Tartakovera (Izrael) przyznało nagrody w czterech kategoriach: plakatów ideowych, plakatów promujšcych kulturę, plakatów reklamowych oraz we wprowadzonej po raz pierwszy kategorii debiutów. Członkowie jury podkreœlali wysoki poziom prac oraz liczny udział w konkursie młodych grafików, często studentów i absolwentów uczelni artystycznych (do tej ostatniej kategorii należy laureatka ăZłotego DebiutuÓ Đ Dominika Różańska). Najmniej prac zgłoszono w kategorii plakatów ideowych i Đ co ciekawe Đ plakatów reklamowych (jedynie 45); w dobie powszechnego natłoku reklam wydaje się to dziwne. Chyba że artyœci uznali za bezcelowe konkurowanie z wszechobecnymi billboardami, z których istotnie niewiele ma wartoœć artystycznš. Warto jeszcze dodać, że w obydwu wymienionych kategoriach nie zgłoszono prac z Polski. Sšdzšc po nagrodzonych pracach, silnš międzynarodowš pozycjš w dziedzinie plakatu może się poszczycić Francja. Złote Medale otrzymali: Alex Jordan z Francji za pracę ăPoczucie odpowiedzialnoœci społecznej odpowiada człowiekowiÓ (plakat ideowy); Alain Le Quernec (również Francja): ăHenri. W hołdzie Toulouse-LautrecowiÓ (plakat promujšcy kulturę) oraz Saito Makoto (Japonia) za plakat reklamowy ăLove Mother EarthÓ (zdjęcie powyżej). Laureatkš głównej nagrody w kategorii debiutów została Đ jak już wspomniałam Đ Dominika Różańska z Polski za plakat ăICON 2000Ó (zdjęcie obok); również wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Polka Joanna Górska. Przyznano także nagrodę specjalnš Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Grafików Projektantów ICOGRADA dla plakatu ăZanikajšcy obywatelÓ, którego autorem jest Francuz Gerard Paris-Clavel. Nagroda honorowa ASP w Poznaniu im. Józefa Mroszczaka (przyznana po raz pierwszy) przypadła Ryszardowi Kajzerowi z Polski za cykl plakatów promujšcych festiwale filmowe. W wieczornej ceremonii uroczystego otwarcia Biennale, podczas której wręczano nagrody obecnym spoœród nagrodzonych grafików, wzięli udział m.in.: przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego, który objšł imprezę honorowym patronatem, ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, wiceminister kultury Rafał Skšpski, dyrektor Dorota Folga-Januszewska z Muzeum Narodowego, przewodniczšcy Rady Programowej 18. MBP Lech Majewski oraz wielu innych przedstawicieli œrodowiska artystycznego, zarzšdu m. st. Warszawy i gminy Wilanów oraz innych sponsorów, zaproszeni goœcie. Gospodyniš wieczoru była Maria Kurpik Đ kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, prezes Fundacji Plakat Polski. Wœród firm sponsorujšcych 18. Biennale Plakatu znalazło się kilka zwišzanych z naszš branżš: Heidelberg Polska, Grafia, Papyrus oraz Drukarnia Polygrafus państwa Adamiaków, która pięknie wydrukowała katalog Biennale, co Đ jak mi powiedziała pani Swietłana Adamiak Đ naprawdę nie było proste, gdyż korzystano z cyfrowych zdjęć plakatów, które wymagały bardzo starannej obróbki i tysišca korekt, a drukowanie odbywało się na 2-kolorowej maszynie. Kto obejrzy katalog, ten zrozumie całš złożonoœć tego przedsięwzięcia. Jednym z patronów medialnych 18. MBP była Poligrafika. Wystawę plakatów Đ nie tylko nagrodzonych, lecz wszystkich zakwalifikowanych przez jury, łšcznie ok. 500 Đ można oglšdać w Muzeum Plakatu w Wilanowie do 22 wrzeœnia. IZ