2012 rokiem MIS i web-to-print w poligrafii
6 gru 2016 14:56

W warunkach dynamicznie wzrastającej konkurencji, stale ograniczanych nakładów, ekspansji druku cyfrowego, jak również niskich marż niezwykle istotne jest podnoszenie efektywności produkcji dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Unia Europejska przeznaczyła na wsparcie polskich przedsiębiorców wyjątkowo duże środki. W ramach działania 8.2 POIG czeka ponad 1,1 miliarda złotych, aby móc dofinansować inwestycje w zakresie informatycznych rozwiązań typu MIS lub web-to-print umożliwiających nawiązanie współpracy w modelu B2B. W 2012 roku odbędzie się jeszcze jeden konkurs na działanie 8.2 POIG w dniach 15 października – 9 listopada. Działanie to umożliwia uzyskanie dofinansowania m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych światowych producentów usprawniających kontakt z klientem, optymalizujących planowanie i zarządzanie produkcją (także poprzez bezpośrednią komunikację z maszynami), poprawiających logistykę i magazynowanie, jak również udoskonalających kontroling kosztów i rachunkowość zarządczą. Niezwykle istotna jest także automatyzacja wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami biznesowymi (również w modelu web-to-print). Działanie 8.2 POIG nie jest dofinansowaniem prostym, co dobitnie pokazują ostatnie listy rankingowe. W ramach dwóch poprzednich konkursów do działania 8.2 POIG zostało złożonych w sumie 1620 wniosków, natomiast w wyniku oceny formalnej i merytorycznej pozytywną opinię otrzymało zaledwie 447 projektów. Dlatego tak cieszy fakt, że już kilkudziesięciu przedsiębiorców z branży poligraficznej i produkcji opakowań uzyskało pozytywne decyzje o przyznaniu dofinansowania w działaniu 8.2 POIG, a największy pozytywnie oceniony projekt uzyskał blisko 2 miliony złotych dofinansowania. Dzięki dofinansowaniu sięgającemu nawet 70 proc. poniesionych kosztów drukarnie mogą zdecydować się na zakup najnowocześniejszych i sprawdzonych rozwiązań informatycznych światowych producentów. Wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być zawsze gruntownie przeanalizowany i sprawdzony, gdyż – jak wykazuje doświadczenie – wiele istniejących na rynku systemów MIS i web-to-print ma duże trudności z komunikacją w modelu B2B, co w konsekwencji może przysporzyć wielu problemów podczas rozliczenia unijnego projektu.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>