25 lat pliku PDF
19 lip 2018 14:19

Stworzony 25 lat temu z myślą o komunikacji w biurze, PDF zmienił sposób, w jaki globalna społeczność obsługuje przetwarzanie plików. Ci, którzy odegrali kluczową rolę w rozwoju i roli pliku PDF dzisiaj, są słusznie dumni. 

David Zwang, przewodniczący stowarzyszenia Ghent Workgroup, mówi: To kamień milowy dla GWG. Miałem przywilej angażować się w ewolucję plików PDF od bardzo wczesnych lat. PDF osiągnął swój obecny stan jako standardowy format plików do dostarczania danych i instrukcji wysokiej jakości drukowania oraz pakowania. Ghent Workgroup kontynuuje swoje zobowiązanie do tworzenia specyfikacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie wymiany plików PDF, której celem jest dostarczenie cennych narzędzi i wytycznych (…) w celu promowania spójnych wyników. Dzisiaj pracujemy z naszymi globalnymi członkami i partnerami, aby rozszerzyć i stworzyć specyfikacje dla przyszłości formatu PDF dedykowane opakowaniom, szerokoformatowym i przemysłowym procesom drukowania.

Podczas Seminarium Seybolda w 1998 r. przedstawiono białą księgę: „PDF dla przygotowalni”. W raporcie tym wyjaśniono rozwój pierwszych standardów PDF/X wymaganych do uzyskania certyfikatu ISO. Sporządzono także definicję specyfikacji PDF/X-Plus opracowaną przez Ghent Workgroup. Specyfikacja PDF/X-Plus dodała brakujące kryteria jakości technicznej dla głównych procesów drukowania i produktów. Oprócz szerokiego zastosowania w całej Europie, specyfikacje GWG były również używane w Szwajcarii w popularnych ustawieniach gotowych do druku PDFX-ready i profilach wstępnych.

To, czego udało się dokonać Ghent PDF Workgroup, to utworzenie wyjątkowego mostu pomiędzy użytkownikami końcowymi (reprezentowanymi przez stowarzyszenia branżowe), partnerami branżowymi i sprzedawcami oprogramowań oraz programistami. Zainteresowane strony doceniły wówczas wartość dodaną współpracy przy najlepszych praktykach dla różnych segmentów rynku.

Kierując się trendami branżowymi, użytkownicy końcowi są w stanie sformalizować implementację standardów PDF/X za pośrednictwem GWG. Specyfikacje GWG są teraz uznawane za referencje pliku PDF dla przemysłu poligraficznego i wydawniczego. Wyjątkowe połączenie członków GWG z różnymi środowiskami branżowymi współpracującymi w podkomitetach w wielu krajach dostarcza wielostronnej wiedzy eksperckiej i zapewnia kompleksowe, przemyślane wyniki.

Koordynując i rozwijając najlepsze praktyki w zakresie plików PDF, Ghent Workgroup nadal pomaga sektorom przemysłowym iść naprzód i optymalizować wymianę plików PDF między twórcami i przetwórcami.

Przenośny format PDF/X oraz wiele nowych kompatybilnych systemów produkcyjnych są teraz standardami dla naszej branży. Obecne trendy rynkowe napędzają fundamentalną potrzebę najlepszych praktyk, co oznacza większe zapotrzebowanie na zróżnicowane wytyczne i standaryzacje. Firmy nie mają czasu, aby przeprowadzać badania i opracowywać własne najlepsze praktyki. Dlatego też stowarzyszenie GWG pracuje nad najlepszymi praktykami i rozwiązaniami, które pomagają firmom w rozwiązywaniu codziennych problemów i wyzwań. Tworzą praktyczne i wydajne narzędzia, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i jego ewolucję – takie jak np. druk hybrydowy.

Na podstawie informacji stowarzyszenia GWG opracowała AP

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>