30-lecie firmy Xerox Polska
6 gru 2016 14:42

17 paŸdziernika br. w Zakładzie Wysokich Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie odbyło się spotkanie dla parterów handlowych firmy Xerox. Wydarzenie pod nazwš ăeXtreme partyÓ zainaugurowało czwartš dekadę działalnoœci polskiego oddziału Xerox. Podczas spotkania zostały zaprezentowane rozwišzania i strategia nowego działu firmy Đ Xerox Office, promowanego w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii marketingowej ăeXtremeÓ, skierowanej do partnerów handlowych i klientów końcowych. W ăeXtreme partyÓ wzięło udział 600 przedstawicieli firm partnerskich oraz klientów końcowych Xerox Polska. W futurystycznych wnętrzach Instytutu Energetyki uczestnicy spotkania mieli możliwoœć zapoznania się z koncepcjš i portfolio produktów Xerox Office, prezentowanych z wykorzystaniem elementów œwietlnych i audiowizualnych. Dodatkowš atrakcjš ăeXtreme partyÓ był pokaz efektów laserowych oraz losowanie ăekstremalnychÓ nagród. Polski oddział Xerox należy do Xerox Europe, europejskiej filii koncernu Xerox Corporation, której siedziba główna znajduje się w Stamford, Connecticut w USA. Prezesem i dyrektorem zarzšdzajšcym firmy jest Anne M. Mulcahy. Xerox Polska oferuje produkty, rozwišzania i usługi firmy Xerox, a także zwišzane z nimi materiały eksploatacyjne i oprogramowanie. Oferta firmy koncentruje się wokół trzech głównych dziedzin: produktów dla biur różnej wielkoœci, produktów do druku przemysłowego i druku prac plastycznych, jak również usług w zakresie doradztwa, projektowania systemów i zarzšdzania nimi oraz przetwarzania dokumentów na zlecenie. Na rynku polskim Xerox obecny jest od 30 lat. Od 1993 r. Xerox Polska jest niezależnym podmiotem prawnym, będšc jednoczeœnie integralnš częœciš struktury korporacyjnej. Działa zgodnie ze strategiš korporacji na œwiecie. Xerox Polska Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokoœci 31,5 mln. zł. Dyrektorem generalnym polskiego oddziału jest Swapan Chaudhuri. Opracowano na podstawie informacji firmy Xerox Polska

error: Kopiowanie zabronione!
cript>