40 milionów personalizowanych wydruków
6 gru 2016 14:55

W firmie Emerson Polska rozpoczęło pracę stworzone przez GMC Software Technology oprogramowanie PrintNet w rozbudowanej wersji. Wzbogacone o nowe moduły i funkcje, wspiera ono działania Emerson Polska w realizacji kampanii reklamowych i marketingowych opartych na wielokanałowej, personalizowanej komunikacji. Stosowane tu rozwiązania GMC Software Technology umożliwiają firmie obsługę ok. 40 mln personalizowanych stron A4, podnosząc wydajność jej działań w tym zakresie o niemal 40 proc. Emerson Polska to jeden z największych „lettershopów” w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma, założona w 1992 roku przez Adama Banaszczyka –obecnie jej prezesa – oferuje klientom kompleksową obsługę w zakresie zarządzania danymi i korespondencją, obejmującą druk cyfrowy i offsetowy, personalizację, kopertowanie i dystrybucję oraz cyfrową archiwizację. Emerson Polska to także jeden z największych w Europie producentów formularzy i druków specjalistycznych. Pierwsze kroki w zakresie personalizacji druków poczyniliśmy już w 2001 roku – mówi Piotr Rogut, dyrektor ds. rozwoju Emerson Polska – wdrażając odpowiedni program, umożliwiający tego typu działania. Wraz z rozwojem firmy pojawiały się u nas kolejne tego typu rozwiązania, m.in. umożliwiające obsługę korespondencji transakcyjnej. W roku 2008 rozpoczęliśmy projekt związany z wdrożeniem personalizacji w mailingach reklamowych, inwestując w stworzony pod tym kątem program PrintNet firmy GMC Software Technology. Projekt zakładał testowe wdrożenie kilku licencji oprogramowania, które posłużyło do projektowania mailingów reklamowych. Nie ukrywam, że do inwestycji w tego rodzaju rozwiązanie zostaliśmy „zmuszeni” przez jednego z naszych zagranicznych klientów, który uwarunkował współpracę posiadaniem przez Emerson Polska takiego software’u – kontynuuje Piotr Rogut. – Program w wersji testowej sprawdził się na tyle dobrze, przede wszystkim pod względem wydajności i prostoty w obsłudze, że podjęliśmy decyzję o zakupie jego pełnej wersji, a następnie – pod koniec ubiegłego roku –rozbudowie o kolejne moduły i funkcje. Obecnie pracujące tu rozwiązanie GMC Software Technology bazuje na programie PrintNet i umożliwia: jednoczesną pracę wielu użytkowników w procesie projektowania dokumentów; automatyzację produkcji (umożliwiającą obsługę wielu procesów mających udział w przetwarzaniu, produkcji i dystrybucji dokumentów); wykonywanie wielokanałowych kampanii marketingowych; generowanie informacji w wersji papierowej oraz wysyłkę personalizowanych e-maili i SMS-ów; śledzenie i analizę efektywności kampanii (m.in. zwrotu z inwestycji w nakłady marketingowe), a następnie ich prezentację w dowolnej formie (wykresy graficzne, tabele itd.). Moduły te pozwalają nam na wydajną i efektywną obsługę ok. 120 klientów z Polski i zagranicy, dla których miesięcznie wykonujemy około 40 mln personalizowanych wydruków w formacie A4 – mówi Piotr Rogut. – Oczywiście sam druk jest tylko częścią kampanii, która obejmuje kompleksowy zakres działań i wykorzystywanie różnych kanałów komunikacji, także elektronicznych. Wśród klientów, którzy coraz liczniej korzystają z nowych możliwości oferowanych przez Emerson Polska, znajdują się firmy z różnych branż, m.in. bankowej, ubezpieczeniowej czy finansowej. Obecnie, we współpracy z jednym z nich, prowadzony jest projekt związany z wykorzystaniem druków typu TransPromo łączących w sobie cechy typowego dokumentu transakcyjnego (wyciągu bankowego czy faktury) z częścią reklamową. Opcja ta stała się u nas możliwa właśnie dzięki wdrożeniu rozwiązania GMC Software Technology – mówi Piotr Rogut – i mamy nadzieję, że stanie się tak samo popularna, jak oferowane od kilku miesięcy personalizowane kampanie wielokanałowe. Pytany o kryteria wyboru dostawcy software’u do personalizacji, Piotr Rogut mówi: Po zmianach na rynku dostawców tego typu rozwiązań wiedzieliśmy, że program GMC jest optymalnym narzędziem, jakiego potrzebujemy, oferującym odpowiednią funkcjonalność i wydajność. Jego zaawansowanie technologiczne i pozytywne doświadczenia, jakie mieliśmy w zakresie wsparcia technicznego świadczonego przez polski oddział GMC Software Technology to kolejne argumenty, które zdecydowały o naszym wyborze. Dziś o współpracy z tą firmą możemy mówić w samych superlatywach, a trafność naszej decyzji potwierdza choćby fakt, że od czasu implementacji nowych modułów nasza wydajność w zakresie personalizowanej produkcji mailingów reklamowych wzrosła o 30-40 proc. Paweł Walczak, business development manager w firmie GMC Software Technology Sp. z o.o., dodaje: Firma Emerson Polska, jeden z największych polskich graczy rynkowych w obszarze masowej korespondencji transakcyjnej i mailingów, od wielu lat skutecznie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony swoich klientów. Tak było również w przypadku rozwiązań umożliwiających zaawansowaną personalizację i komunikację wielokanałową i bardzo cieszymy się, że mieliśmy swój udział w realizacji tego projektu. Dotychczasowe sukcesy Emerson Polska na tym polu, pozyskiwanie kolejnych zleceniodawców i kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności działań w zakresie personalizacji mailingów reklamowych potwierdzają, że wdrożenie oprogramowania odbyło się tu w sposób optymalny i najlepszy z możliwych. Jesteśmy przekonani, że także kolejne kroki, choćby w postaci prowadzenia kampanii z wykorzystaniem druków TransPromo, zakończą się pomyślnie, przyczyniając się do dalszego rozwoju całej firmy. Opracowano na podstawie informacji firmy GMC Software Technology