40. spotkanie dydaktyków
6 gru 2016 14:49

W dniach 7-11 października w Warszawie odbyła się 40. Międzynarodowa Konferencja International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts, Technology and Management (ICEIGATM) zorganizowana przez Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Honorowy patronat nad konferencją objął rektor PW prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik. Konferencja ta należała do cyklu corocznych konferencji organizowanych dla członków International Circle (IC). Spotkania poświęcane są problemom naukowym oraz dydaktyce prowadzonej w uczelniach poligraficznych na całym świecie. W warszawskiej konferencji wzięli udział przedstawiciele uczelni i studenci praktycznie z całego świata: od Chin i Indii przez Uzbekistan po Europę. Zabrakło jedynie przedstawicieli Ameryki Południowej i Kanady. Spotkanie rozpoczęło się od części wykładowej. Przez dwa dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchania blisko 30 referatów wygłaszanych przez pracowników naukowych, doktorantów, a także studentów uczelni poligraficznych. Tematyka wykładów była bardzo bogata: od struktur uczelnianych, kierunków poligraficznych na danych uczelniach, poprzez metody szkolenia, po szereg badań przeprowadzanych przez studentów, a także wykładowców poszczególnych uczelni. Z dziedziny szkolnictwa bardzo ciekawy referat przedstawiła Linda Bogaert z belgijskiej Artveldehogeschool. Na wydziale Graphic and Digital Media władze uczelni bardzo dużą uwagę zwracają na znajomość języka ojczystego, a także języków obcych. Studenci oprócz zajęć ściśle związanych z kierunkiem studiów mają zajęcia językowe. Uczą się na nich prawidłowego słownictwa branżowego, sposobu prowadzenia negocjacji czy wygłaszania prezentacji. Zajęcia te znacznie ułatwiają w przyszłości uczniom rozpoczęcie pracy zawodowej, co jest wyjątkowo istotne w dzisiejszych czasach. Tematyka referatów związanych z badaniami naukowymi była bardzo bogata. Dotyczyły one między innymi zagadnień związanych z technologią wytwarzania i uszlachetniania papieru, przedstawiających zaawansowane dokonania w dziedzinie sterowania barwą (CMS) oraz dotyczących nowatorskich zastosowań nanotechnologii w przemyśle opakowaniowym. Wśród tych referatów nie zabrakło prezentacji absolwentów czy wykładowców warszawskiego Instytutu Poligrafii PW. Wykłady absolwentów Instytutu dotyczyły m.in. analizy i porównania różnych metod pomiaru wielkości przestrzeni barwnej czy zmian wartości CIELAB barw zachodzących w procesie schnięcia farby. Wykładowcy poruszali z kolei tematykę związaną m.in. z projektowaniem krojów pisma, a także z planowaniem wielkości publikacji do druku. Kolejnego dnia po części wykładowej uczestnicy konferencji odwiedzili dwie nowoczesne drukarnie: drukarnię fleksograficzną Drukpol w Nowym Dworze Mazowieckim oraz offsetową drukarnię Perfekt w Warszawie. W Drukpolu zapoznali się między innymi z kompleksową produkcją, w pełni przystosowaną do wymogów unijnych związanych z emisją LZO. Drukarnia Perfekt zaskoczyła z kolei wszystkich nowoczesnymi maszynami drukującymi, o których instalacjach pisaliśmy we wrześniowej Poligrafice. Uwieńczeniem spotkania był Bal Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej związany z 40-leciem istnienia Instytutu. Uczestnicy zjazdu byli honorowymi gośćmi balu, a podczas części oficjalnej złożyli szereg podziękowań i symbolicznych podarunków na ręce władz Instytutu Poligrafii. DS

error: Kopiowanie zabronione!