43 lata w jednej drukarni
6 gru 2016 14:50

Tyle właśnie spędził podczas swojej pracy zawodowej w Poznańskich Zakładach Graficznych, których był wieloletnim dyrektorem, Aleksander Pikosz. Jego droga do tej znanej i zasłużonej firmy rozpoczęła się od nauki w Technikum Poligraficzno-Księgarskim w Poznaniu (1961-66), gdzie obrał specjalność „maszynowe techniki druku”. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Poznańskich Zakładach Graficznych jako maszynista typograficzny. Po 4 latach został technologiem, a po kolejnych 4 dyspozytorem produkcji. Coraz większy zakres obowiązków i nowe zadania sprawiły, że w 1974 r. Aleksander Pikosz podjął studia na wydziale historii poznańskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, które ukończył w 1978. W tym czasie był już kierownikiem zakładu produkcyjnego w swojej firmie (od 1976), a w 1981 został jej dyrektorem i pełnił tę funkcję przez 20 lat. W wyniku transformacji ustrojowej także w PZGraf. zaszły zmiany strukturalne i własnościowe. Powstała spółka Poznańskie Zakłady Graficzne SA, której prezesem Aleksander Pikosz był od 2001 roku. Przeszedł na emeryturę w lipcu 2009. Bogate doświadczenie zawodowe A. Pikosza, stale pogłębiana wiedza fachowa, umiejętność sprawnego zarządzania firmą sprawiły, że poznańskie zakłady były w stanie podjąć nowe wyzwania związane ze zmianami w światowej i polskiej poligrafii. Aleksander Pikosz nie stronił też od pracy społecznej. Był prezydentem Lions Club Poznań 1990, który sprawował opiekę nad dziećmi potrzebującymi pomocy. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r. Korporacja Producentów Żywności – Klub Promocji Jakości przyznała mu swoje najwyższe wyróżnienie: Honorowy Medal „Verba docent – exempla trahunt” („Słowa uczą – przykłady pociągają”).

error: Kopiowanie zabronione!
cript>