4Media sprzedaje drukarnie
6 gru 2016 14:42

W prasie ukazała się informacja, że zarzšd spółki 4Media SA, realizujšc Đ jak podano Đ kolejny etap restrukturyzacji kosztowej, podpisał w dniu 30 wrzeœnia br. umowę dotyczšcš sprzedaży 100% udziałów w spółce Druk -Serwis Sp. z o.o. Jak czytamy w komunikacie firmy, decyzję tę podjęto ăpo przeanalizowaniu sytuacji w branży poligraficznej oraz w zwišzku z aktualnie mniejszymi potrzebami drukarskimi grupyÓ. Udziały zostanš sprzedane po wartoœci nominalnej za łšcznš kwotę 5 mln zł. Na pytanie, kto jest nabywcš, Poligrafika uzyskała od Moniki Sarneckiej Đ rzecznika prasowego grupy 4Media Đ odpowiedŸ, iż zostało to objęte klauzulš poufnoœci w umowie pomiędzy spółkš 4Media a nabywcš. Spółka Druk-Serwis została powołana w ubiegłym roku w celu koordynowania i nadzorowania pracy drukarń należšcych do grupy (tj. Azet-Grafico i ZG Tamka) oraz kolportowania wydawanych przez 4Media tytułów prasowych (pisaliœmy o tym w numerze 11/2001 w artykule D. Wieczorka ă4Media nie wesprze InwestoraÓ). Tydzień przed podpisaniem umowy sprzedaży do prokuratury wpłynęło zawiadomienie złożone przez pracowników drukarni Azet-Grafico w Pruszkowie, którzy podejrzewajš zarzšd o działanie na szkodę spółki. Załoga złożyła również wniosek o upadłoœć pracodawcy. Grupa 4Media kupiła 99,9% udziałów Azet-Grafico pod koniec roku 2000, a następnie w styczniu 2001 odsprzedała je spółce Druk-Serwis. Pod koniec sierpnia ub.r. Azet-Grafico podpisała umowę zakupu akcji Zakładów Graficznych Tamka w Warszawie. Przypomnijmy, że pod koniec maja 2001 4Media podpisały przedwstępnš umowę zakupu od gdańskiej firmy Inwestor udziałów w 3 kolejnych drukarniach: Zakładach Graficznych im. KEN w Bydgoszczy, Rzeszowskich Zakładach Graficznych i Gdańskich Zakładach Graficznych. Transakcja ta nie doszła jednak do skutku, gdyż grupa 4Media wycofała się z niej. Opracowano na podstawie informacji firmy 4Media i portalu www.pb.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>