5 lat firmy Winkowski
6 gru 2016 14:43

W szacownych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie firma Winkowski obchodziła 5-lecie istnienia. Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku wskutek połšczenia Zakładów Graficznych w Pile z warszawskš firmš Superkolor. Mniejszoœciowym udziałowcem stał się amerykański koncern Quad Graphics, będšcy jednš z trzech największych firm poligraficznych œwiata. Do dziœ Winkowski Sp. z o.o. pozostaje jedynš drukarniš w Europie, w której Quad Graphics posiada udziały. W jubileuszowym wieczorze, który odbył się 5 wrzeœnia, wzięło udział około 150 osób. Byli wœród nich przedstawiciele Quad Graphics, z prezesem firmy Tomem Quadracci na czele, wieloletni klienci, dostawcy, partnerzy, jednym słowem Đ ăprzyjaciele firmyÓ, jak to okreœlił w powitalnym przemówieniu Tadeusz Winkowski, prezes Winkowski Sp. z o.o. Co ciekawe, przemówienia prezesa firmy oraz Toma Quadracci były jedynym oficjalnym akcentem uroczystoœci. Resztę wieczoru stanowiły atrakcje o charakterze ăkulturalno-kulinarnymÓ: występ teatru pantomimy (w którym zaprezentowano w bardzo obrazowy sposób działalnoœć firmy Winkowski), niecodzienny koncert kwartetu smyczkowego, pokaz tańców i muzyki barokowej oraz uroczysta kolacja. Na koniec odbyło się krótkie zwiedzanie sal zamkowych, a każdy z zaproszonych goœci otrzymał w prezencie ăjubileuszowšÓ karykaturę. Warto nadmienić, że w ostatnim czasie pojawiły się bardzo interesujšce informacje dotyczšce firmy Winkowski. W wywiadzie udzielonym miesięcznikowi ăPressÓ Tadeusz Winkowski zapowiedział budowę trzeciego zakładu na południu Polski, w którym będš drukowane głównie luksusowe magazyny wydawane przez wydawców zachodnich. M. in. w zwišzku z tym firma chce zwiększyć z 30% do 50% udział eksportu w swojej sprzedaży. Obecnie najważniejszym rynkiem eksportowym Winkowskiego jest Skandynawia. Jak zapowiedział Tadeusz Winkowski, w 2004 roku firma planuje zwiększyć obroty o 30%. W 2002 roku jej przychody wyniosły 377 mln zł, zaœ Tadeusz Winkowski znalazł się Đ już po raz drugi Đ na liœcie 100 najbogatszych Polaków. W zakładach w Pile i Radzyminie pracuje w sumie ponad 1100 osób. SS

error: Kopiowanie zabronione!