5 lat Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga
6 gru 2016 14:42

W dniu 24 paŸdziernika 2001 roku w Warszawie w hotelu Sheraton odbyło się Zgromadzenie Ogólne Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Teraz właœnie przypada 5. rocznica powstania tego zasłużonego dla polskiej kultury Bractwa, wspierajšcego czytelnictwo pięknego polskiego słowa, organizujšcego masowš zbiórkę i rozdawnictwo ksišżek dla tych, których nie stać na ich zakup, dla wiejskich bibliotek i dzieci. Porzšdek zgromadzenia obejmował następujšcš problematykę: 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2000 rok. 2. Sprawozdanie z działalnoœci Kapituły za 2001 rok. 3. Harmonogram działalnoœci Bractwa na 2002 rok. 4. Zmiany w statucie zgodnie z załšczonš propozycjš. 5. Apel do członków stowarzyszenia o aktywne wspieranie inicjatyw Bractwa. Ze spraw zawartych w porzšdku dziennym nie zrealizowano tylko punktu czwartego Đ ze względów natury formalnej. Kapituła za swojš działalnoœć w 2001 roku otrzymała pełne uznanie i w roku 2002 tematyka imprez będzie kontynuowana tak, jak w 2001 roku. Osišgnięty w roku ubiegłym zysk Đ zgodnie ze statutem Đ nie podlega podziałowi między członków Bractwa i został przeznaczony na inne cele statutowe. Po zakończeniu Zgromadzenia Ogólnego Đ z okazji przypadajšcego jubileuszu pięcioletniej działalnoœci Bractwa oraz 40. urodzin kanclerza Bractwa, Jacka Kuœmierczyka Đ jego uczestnicy i goœcie wzięli udział we wspólnej kolacji. AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>