50 lat kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej
30 sty 2018 09:29

W dniach 4-6 października 2018 roku Zakład Technologii Poligraficznych (były Instytut Poligrafii) będzie obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia specjalistów na poziomie wyższym studia poligraficzne na Politechnice Warszawskiej ukończyło blisko 2000 osób. 

Absolwenci pracują w zakładach poligraficznych, instytutach naukowo-badawczych, wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz firmach handlowych. Sukcesy dydaktyczne ZTP byłyby niemożliwe bez stałej współpracy i pomocy polskiego przemysłu poligraficznego oraz firm dostarczających maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne.

W uznaniu jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Polsce dwa znane międzynarodowe stowarzyszenia, zrzeszające naukowe instytucje poligraficzne z całego świata – International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (IARIGAI) oraz dydaktyczne instytucje poligraficzne – International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management (IC) wybrały Polskę jako miejsce przeprowadzenia w 2018 roku swoich dorocznych konferencji, a jako organizatora konferencji – Zakład Technologii Poligraficznych PW. Przewiduje się udział w konferencjach ok. 140 zagranicznych naukowców, w tym wielu rektorów, prorektorów i dyrektorów wyższych i średnich szkół poligraficznych z całego świata.

Głównym organizatorem obchodów uroczystości jubileuszowych: przeprowadzenia dwóch międzynarodowych konferencji naukowych IARIGAI i IC oraz Jubileuszowej Konferencji „50 lat kształcenia inżynierów poligrafów na PW” jest Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej.

Plan organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów w Polsce jest następujący:

––––––––––

04.10.2018

Budynek ZTP, pierwszy dzień konferencji naukowych 

– godz. 9:00 – 18:00

––––––––––

05.10.2018

Budynek ZTP, drugi dzień konferencji naukowych 

– godz. 9:00 – 18:00

––––––––––

06.10.2018

Gmach Główny PW, wspólna sesja konferencji IARIGAI i IC 

– godz. 9:00 – 15:00

––––––––––

06.10.2018

Jubileuszowa Konferencja „50 lat kształcenia inżynierów 

poligrafów na PW” – godz. 15:00 – 17:00.

––––––––––

Jubileuszowe uroczystości zakończy Bal Absolwentów, który odbędzie się w dniu 06.10.2018 roku w Dużej Auli PW − początek od godz. 19: 00. Organizatorem Balu Absolwentów jest Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii (SAIP PW), które samodzielnie realizuje to przedsięwzięcie (patrz tinta).

W celu zapewnienia wysokiego poziomu przeprowadzenia dwóch międzynarodowych konferencji oraz Jubileuszowej Konferencji podsumowującej 50-lecie kształcenia kadr dla polskiego przemysłu poligraficznego Zakład Technologii Poligraficznych PW zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie działań Zakładu.

Opracowano na podstawie materiałów ZTP PW