50 lat PPWK
6 gru 2016 14:42

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera SA, pierwsze wydawnictwo notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartoœciowych, obchodziło w ubiegłym roku jubileusz 50-lecia. W 2001 roku jubileusz 80-lecia obchodziła również Ksišżnica-Atlas, z której wywodzi się PPWK SA. W wyniku przemian gospodarczych PPWK zostało przekształcone we wrzeœniu 1991 roku w Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera SA Warszawa Đ Wrocław. W latach 90. PPWK musiało stawić czoła konkurencji małych przedsiębiorstw. Spowodowało to pilnš potrzebę reorganizacji. Najbardziej odczuwalnym przejawem zmian było wprowadzenie nowej organizacji pracy w redakcji i zainwestowanie œrodków finansowych w sprzęt komputerowy oraz szkolenia redaktorów w zakresie technologii cyfrowych. Obecnie wszystkie produkty Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych powstajš w technologii cyfrowej. Od stycznia 1996 roku PPWK notowane jest na Rynku Równoległym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartoœciowych. PPWK SA jest liderem na krajowym rynku publikacji kartograficznych (ponad 50% rynku). Zdolnoœć wydawnicza Spółki oceniana jest na 130-150 nowych tytułów rocznie. W aktualnej ofercie znajduje się 650 tytułów. W ub.r. firma osišgnęła prawie 5,7 mln zysku netto, przy wartoœci sprzedaży na poziomie 32 mln zł. Prezesem zarzšdu PPWK SA jest Jacek Błaszczyński. Opracowano na podstawie informacji prasowej