500 największych polskich firm
6 gru 2016 14:42

Jak co roku w maju listy największych polskich przedsiębiorstw opublikowały dziennik ăRzeczpospolitaÓ i tygodnik ăPolitykaÓ. Każdy z tych rankingów oparty był na nieco innych kryteriach (pierwszy Đ wg przychodów ze sprzedaży, drugi Đ wg przychodów ogółem), tak więc te same firmy zajmujš w każdym z nich różne miejsca. W tej czołówce nie zabrakło także firm zwišzanych z naszš branżš. Najwyższe miejsca na obu listach Đ w pierwszej setce - zajmujš producenci papieru: Frantschach Swiecie oraz International Paper Kwidzyn; trzeci jest Kostrzyn Paper. Spoœród dystrybutorów papieru w tych zestawieniach znalazł się tylko Antalis Poland. Jedynš typowš drukarniš na obu listach jest Winkowski Sp. z o.o. Z innych firm zajmujšcych się działalnoœciš poligraficznš znalazły się tam Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych SA i Grupa Kęty (druk na blasze), a spoœród wydawnictw Agora SA, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA, Wydawnictwo H.Bauer, Polskapresse; jedynie na liœcie ăPolitykiÓ figurujš: Wydawnictwa Naukowe PWN, ReaderŐs Digest Przeglšd, Edipresse Polska oraz Presspublica Sp. z o.o. Wysokš pozycję - na poczštku drugiej setki w obu zestawieniach Đ zajmuje Hewlett-Packard Polska, a na miejscu 500. Listę ăPolitykiÓ zamyka DS Smith Polska.
PozycjaPoz. w 2000 r.FirmaPrzych. (w tys. zł)
6887Frantschach Œwiecie SA1 735 463,3
7159International Paper Kwidzyn SA1 671 551,3
165147Agora SA792 430,0
216208Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.637 188,8
234250Grupa Kęty SA582 910,0
242203Kostrzyn Paper SA565 742,5
261231Intercell SA503 238,3
294ĐWydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o.445 901,5
342370Winkowski Sp. z o.o.367 139,3
415372Antalis Poland Sp. z o.o.282 109,9
427331Polska Wytwórnia Papierów Wart. SA278 135,0
429376Polskapresse Sp. z o.o.277 864,7
źródło: ăRzeczpospolitaÓz dn. 8 maja, dodatek ă500 największych firm RzeczpospolitejÓ
PozycjaPoz. w 2000FirmaPrzych. ogółem
(w tys. zł)
5272Frantschach Œwiecie SA1 814 530
5350International Paper Kwidzyn SA1 794 508
64202Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o.1 555 772
160136Agora SA777 100
219247Grupa Kęty SA628 096
228192Kostrzyn Paper SA592 836
258220Intercell SA505 238
260274Zjednoczone Przeds. Rozrywkowe SA502 805
284333Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o.444 328
318378Winkowski Sp. z o.o.385 641
381313Polskapresse Sp. z o.o.303 625
400386Antalis Poland Sp. z o.o.289 257
401336Polska Wytwórnia Papierów Wart. SA288 870
444ĐGK Wydawnictwa Naukowe PWN SA249 394
480429ReaderŐs Digest Przeglšd218 828
483ĐEdipresse Polska215 788
490ĐPresspublica Sp. z o.o.210 605
500ĐDS Smith Polska SA206 557
źródło: ăPolitykaÓ nr 21/2002 Na podstawie ăRzeczpospolitejÓ z 8 i 9 maja oraz ăPolitykiÓ nr 21/2002 opracował SS